Europa w ruchu: Komisja podejmuje działania na rzecz czystej, konkurencyjnej i połączonej mobilności

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Komunikat prasowy IP/17/1460   Komisja Europejska podejmuje dziś działania na rzecz modernizacji europejskiej mobilności i transportu. Celem jest pomoc sektorowi w utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji. „Europa w ruchu” to … Continued

Budżet UE na 2018 r. – Komisja proponuje budżet koncentrujący się na zatrudnieniu, inwestycjach, migracji i bezpieczeństwie

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Komunikat prasowy IP/17/1429   Komisja przedstawiła dzisiaj projekt budżetu na 2018 r. w wysokości 161 mld euro w środkach na zobowiązania, by stymulować tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, oraz pobudzić wzrost gospodarczy i inwestycje strategiczne. … Continued

Inicjatywa na rzecz młodzieży: Komisja przedstawia strategię na rzecz wysokiej jakości kształcenia zorientowanego na przyszłość, które będzie sprzyjać włączeniu społecznemu

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Komunikat prasowy IP/17/1401   Komisja przyjęła dziś dwie nowe inicjatywy dotyczące kształcenia i szkolnictwa wyższego. Jedną z nich jest wniosek w sprawie monitorowania losów absolwentów, który ma ułatwić państwom członkowskim gromadzenie informacji o losach absolwentów po zakończeniu studiów. … Continued

1 3 4 5 6 7 8 9 29