Wykorzystane bazy danych: EMIS

Spółki notowane na giełdzie są zmuszone przepisami prawa do publikowania okresowych raportów o swoich wynikach. Co jednak zrobić, kiedy chcemy dowiedzieć się więcej na temat działalności firm, które nie mają statusu spółki giełdowej? Wśród naszych zbiorów znajduje się portal EMIS. Znajdziemy tam bazy danych dotyczące bardzo wielu przedsiębiorstw w Polsce, również tych bez końcówki „S.A.” W poprzednim wpisie była mowa o Zakładach Odzieżowych Bytom, proponuję pozostać w tym sektorze gospodarki. Zobaczymy jakie informacje uda się znaleźć na temat firm odzieżowych-niegiełdowych.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: EMIS, Lex Omega

Wielu z Was, przychodząc do OIN szuka sprawozdań finansowych firm, najczęściej tych notowanych na giełdzie. Można je u nas znaleźć w trzech źródłach: w serwisie Lex – System Informacji Prawnej, w bazie NOTORIA (na płycie CD lub w sieci) oraz w Monitorze Polskim B.  W każdym z nich uzyskamy sprawozdanie, ale nie do końca takie samo. Warto wiedzieć czego można się spodziewać po danych znalezionych w wymienionych miejscach, więc zapraszam na ich krótki przegląd.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: International Statistical Yearbook, OECD iLibrary, Passport GMID

Na początek proponuję dość szeroki temat aby pokazać, że można się do tego zabrać na kilka sposobów. Lepiej pracować na przykładzie, załóżmy więc, że naszym zadaniem jest znaleźć jak najlepsze, najbardziej dokładne informacje o ruchu turystycznym w Bułgarii i w Niemczech (dlaczego akurat te kraje – wyjaśnię później). Gotowi? To zaczynajmy.

Czytaj dalej