-A +A

.

Bibliometria

Jakie usługi oferujemy?

 • zapewniamy stały dostęp do bieżąco aktualizowanej kwerendy programistycznej całościowego raportu cytowalności dla danego pracownika poprzez formularz;
 • przyjmujemy zamówienia na raporty cytowalności:
  • dla pracowników UEK - zlecenie przekazujemy bibliotekarzom według podziału katedr; po sprawdzeniu archiwizujemy raport i udostępniamy go autorowi dodatkowo w postaci pliku pdf;
  • dla czasopism wydawanych przez UEK;
 • współpracujemy z pracownikami UEK w gromadzeniu ich cytowań w bazie Biblioteki poprzez formularz;
 • pomagamy w obliczeniu sumarycznego wskaźnika IF;
 • obsługujemy indywidualne zapytania pracowników UEK w zakresie liczby cytowań zgromadzonych przez wszystkich pracowników ich macierzystej katedry w bazach: Web of Science, Scopus i BazEkon;
 • prowadzimy serwis bibliometryczny Cytowania w BazEkon raportujący cytowania wyłącznie z tej bazy;
 • prowadzimy szkolenia w zakresie bibliometrii.
lokalizacja pokój 104, I piętro
telefon (+48) 12 293 5759
email b-metria@uek.krakow.pl
 Godziny otwarcia
Pn.-Pt. 10:00-15:00

Jakie udogodnienia zapewniamy?


Samodzielne stanowisko ds. bibliometrii jest komórką odpowiedzialną za formę raportów cytowalności pracowników UEK oraz nadzór nad kwerendą programistyczną, która generuje ten raport z odpowiednich danych, gromadzonych w bazach Biblioteki. Zadaniem tej komórki jest także współpraca z bibliotekarzami na rzecz kompletności i poprawności konkretnych raportów przed ich archiwizacją. Uwzględniając fakt, iż prowadzenie kwerend dotyczących cytowalności pracowników UEK przebiega lepiej przy znajomości ich dorobku piśmienniczego - samodzielne stanowisko ds. bibliometrii koordynuje podział pracy w Bibliotece w tym zakresie w taki sposób, że rejestrację dorobku i cytowań danego pracownika prowadzi ten sam bibliotekarz. W podziale uczestniczą pracownicy Czytelni Głównej, Oddziału Informacji Naukowej, Wypożyczalni Międzybibliotecznej oraz pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. bibliometrii.

Aktualności

25-10-2017

Kategoryzacja jednostek naukowych 2017