-A +A

.

Doktoraty

Na dwa tygodnie przed obronądysertacjami doktorskimi można zapoznać się w Czytelni Głównej, (pok. 301, III p.). Po obronie opisy bibliograficzne prac doktorskich można znaleźć w katalogu komputerowym lub ABC-Kraków, gdzie dostępne są także spis treści oraz wstęp/autoreferat danej pracy. Opisy wszystkich prac doktorskich (drukowanych - sygnatura /Dr i elektronicznych - sygnatura eDr-) znajdują się w bazie DOROBEK (rodzaj dokumentu: dysertacja doktorska).
Do 2005 roku każda obroniona dysertacja dołączała do kolekcji prac doktorskich w Czytelni Głównej.
Od 2006 roku prace dostępne są w wersji elektronicznej na jednym z terminali w tej Czytelni.
Prace, których autorzy wyrazili zgodę na udostępnienie pełnego tekstu są dostępne bezpośrednio z poziomu rekordu (linki z katalogu komputerowego, bazy Dorobek oraz ABC-Kraków).

Dysertacje doktorskie mogą być dostępne:

 • w sieci rozległej;
 • na terenie Kampusu UEK;
 • w Czytelni Głównej (wersja drukowana lub elektroniczna).

Publiczne dyskusje nad dysertacjami doktorskimi w 2017 roku:

Praca doktorska do wglądu – mgr Krzysztof Wąsowicz

DATA DYSKUSJI: 14 grudnia 2017 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Krzysztof Wąsowicz

Tytuł:

Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:

Sala Seminaryjna nr 514 Katedry Rachunkowości Finansowej w Pawilonie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Adeyinka Clements Akinsoyinu

DATA DYSKUSJI: 22 grudnia 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Adeyinka Clements Akinsoyinu

Tytuł:

The Impact of the Global Financial Crisis on the European Financial Cooperatives: Evidence from British Building Societies

Promotor:

 • Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Monika Marcinkowska – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz – Akademia Leona Koźmińskiego
Miejsce dyskusji:
Sala Seminaryjna Katedry Rachunkowości Finansowej nr 713 A w Pawilonie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Beata Pater

DATA DYSKUSJI: 14 grudnia 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Beata Pater

Tytuł:

Próba budowy optymalnego modelu finansowania parków narodowych

Promotor:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Paweł Zieniuk

DATA DYSKUSJI: 8 grudnia 2017 r., godz. 12:30

Autor:

mgr Paweł Zieniuk

Tytuł:

Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie

Promotor:

 • Dr hab. Katarzyna Swietla, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Luty – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Marzena Remlein, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Miejsce dyskusji:
Sala Seminaryjna nr 514 w Pawilonie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Beata Osiewalska

DATA DYSKUSJI: 27 listopada 2017 r., godz. 13:00

Autor:

mgr Beata Osiewalska

Tytuł:

Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Jolanta Kurkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Anna Matysiak – Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences
 • Dr hab. Marcin Stonawski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w przyziemiu w Budynku G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strony