-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Jolanta Maroń

DATA DYSKUSJI: 21 listopada 2017 r., godz. 9:30

Autor:

mgr Jolanta Maroń

Tytuł:

Rola specjalnych stref ekonomicznych w reformowaniu chińskiej gospodarki

Promotor:

  • Prof. dr hab. Stanisław Wydymus – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prof. dr hab. Jerzy Schroeder – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie