-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Paweł Para

DATA DYSKUSJI: 15 listopada 2017 r., godz. 13:30

Autor:

mgr Paweł Para

Tytuł:

Redystrybucyjne skutki wprowadzenia podatku od nieruchomości ad walorem

Promotor:

  • Prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Leonard Etel – Uniwersytet w Białymstoku
  • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie