-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Wioletta Bień

DATA DYSKUSJI: 15 listopada 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Wioletta Bień

Tytuł:

Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy

Promotor:

  • Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Beata Filipiak – Uniwersytet Szczeciński
  • Dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie