-A +A

.

Szkolenie biblioteczne

Wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zapraszamy na szkolenie biblioteczne. Szkolenie to jest obowiązkowe, a fakt jego odbycia dokumentowany będzie odpowiednim wpisem do indeksu, dokonanym przez pracownika Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zajęcia w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną się 16 października 2017 r.

Szkolenie można odbyć:

  • poprzez uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez pracownika Biblioteki - trwającym 1,5 godziny (sala dydaktyczna Biblioteki p. 229, w terminie od 16 października 2017 r. do 4 marca 2018 r.)

Chęć uczestnictwa w szkoleniu bibliotecznym prowadzonym przez pracownika Biblioteki należy zgłosić do starosty roku, który ustala termin szkolenia z mgr Danutą Domalewską (budynek Biblioteki Głównej, p. 203, II p.), od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

  • poprzez zaliczenie kursu on-line

Aby odbyć szkolenie on-line, należy po wejściu na stronę szkolenia zalogować się (nazwa użytkownika: numer indeksu, hasło: PESEL). Kurs na platformie będzie dostępny od 16 października 2017 do 28 września 2018 r.

Oba szkolenia zakończone są testem.

Wpis do indeksu (w przypadku kursu on-line) można uzyskać w Bibliotece Głównej w p.  201, 203, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.


Prosimy starostów roku o zbiorcze przynoszenie indeksów osób, które pomyślnie zaliczyły kurs.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do jak najszybszego przystąpienia do jednej z form szkolenia, aby mogli Państwo samodzielnie i efektywnie korzystać z zasobów naszej Biblioteki.