-A +A

.

Aktualności

Dostęp testowy do baz Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate

Dostęp testowy do baz Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate

Praca doktorska do wglądu – mgr Bartosz Boćko

DATA DYSKUSJI: 26 marca 2018 r., godz. 13:30

Autor:

mgr Bartosz Boćko

Tytuł:

Sprawność systemów zarządzania wiedzą w aliansach innowacyjnych

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Stabryła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz

DATA DYSKUSJI: 26 marca 2018 r., godz. 13:00

Autor:

mgr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz

Tytuł:

Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych

Promotor:

 • Dr hab. Maria Płonka, prof UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr. hab Teresa Bednarczyk, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Praca doktorska do wglądu – mgr Bianka Godlewska-Dzioboń

DATA DYSKUSJI: 5 kwietnia 2018 r., godz. 12:00

Autor:

Mgr Bianka Godlewska-Dzioboń

Tytuł:

Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Agnieszka Brelik – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Prof. UZ dr hab. inż. Piotr Kułyk – Uniwersytet Zielonogórski

Praca doktorska do wglądu – mgr Marcin Piątkowski

DATA DYSKUSJI: 20 marca 2018 r., godz. 14:00

Autor:

mgr Marcin Piątkowski

Tytuł:

Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Piotr Bórawski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. UJK dr hab. inż Jarosław Karpacz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Praca doktorska do wglądu – mgr Michalina Szczepańska

DATA DYSKUSJI: 20 lutego 2017 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Michalina Szczepańska

Tytuł:

Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa z branży mediów w Polsce

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. nadzw. dr hab. Joanna Moczydłowska – Politechnika Białostocka
 • Prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Morawski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Praca doktorska do wglądu – mgr Iwona Lupa

DATA DYSKUSJI: 23 lutego 2018 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Iwona Lupa

Tytuł:

Potencjał marketingowy mediów społecznościowych

Promotor:

 • Prof. dr hab. Roman Niestrój – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Grzegorz Mazurek – Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dr hab. Robert Wolny – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Michał Michorowski

DATA DYSKUSJI: 7 lutego 2018 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Michał Michorowski

Tytuł:

Determinanty wydatków na energię elektryczną gospodarstw domowych w Polsce

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bogumiła Szopa – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Urszula Łangowska-Szcześniak, prof. UO – Uniwersytet Opolski
 • Dr hab. Tomasz Zalega, prof. UEK, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Iwona Kubica

DATA DYSKUSJI: 28 lutego 2018 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Iwona Kubica

Tytuł:

Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy

Promotor:

 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. Sylwia Przytuła – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nocna Czytelnia Sesyjna od 15 stycznia do 3 marca

Nocna Czytelnia Sesyjna od 15 stycznia do 3 marca

Strony