-A +A

.

Aktualności

Praca doktorska do wglądu – mgr Beata Osiewalska

DATA DYSKUSJI: 27 listopada 2017 r., godz. 13:00

Autor:

mgr Beata Osiewalska

Tytuł:

Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Jolanta Kurkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Anna Matysiak – Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences
 • Dr hab. Marcin Stonawski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Wioletta Bień

DATA DYSKUSJI: 15 listopada 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Wioletta Bień

Tytuł:

Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy

Promotor:

 • Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Beata Filipiak – Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Praca doktorska do wglądu – mgr Jolanta Maroń

DATA DYSKUSJI: 21 listopada 2017 r., godz. 9:30

Autor:

mgr Jolanta Maroń

Tytuł:

Rola specjalnych stref ekonomicznych w reformowaniu chińskiej gospodarki

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Wydymus – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Schroeder – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Praca doktorska do wglądu – mgr Paweł Para

DATA DYSKUSJI: 15 listopada 2017 r., godz. 13:30

Autor:

mgr Paweł Para

Tytuł:

Redystrybucyjne skutki wprowadzenia podatku od nieruchomości ad walorem

Promotor:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Leonard Etel – Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Hanna Kelm

DATA DYSKUSJI: 17 listopada 2017 r., godz. 08:00

Autor:

mgr Hanna Kelm

Tytuł:

Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca doktorska do wglądu – mgr Katarzyna Cisowska-Mleczek

DATA DYSKUSJI: 13 listopada 2017 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Katarzyna Cisowska-Mleczek

Tytuł:

Koszty transakcyjne kontraktu edukacyjnego w systemie oświaty w Polsce

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Teresa Famulska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Barbara Zbroińska – prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w listopadzie

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w listopadzie

Praca doktorska do wglądu - mgr Krzysztof Kil

DATA DYSKUSJI: 23 października 2017 r., godz. 14:00

Autor:

mgr Krzysztof Kil

Tytuł:

Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych

Promotor:

 • Dr hab.Ewa Miklaszewska, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. dr hab. Alfred Janc – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nobel w dziedzinie ekonomii 2017

Richard H.Thaler
Richard H.Thaler - /źródło zdjęcia/

Praca doktorska do wglądu – mgr Anna Staszewska

DATA DYSKUSJI: 26 października 2017 r., godz. 9:30

Autor:

mgr Anna Staszewska

Tytuł:

Kształtowanie produktu turystycznego dziedzictwa przemysłowego. Studium porównawcze Zagłębia Ruhry i Górnego Śląska

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józef Sala – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. U. Rz. dr hab. Wiesława Kuźniar – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Strony