-A +A

.

Aktualności

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w czasie zimowej przerwy świątecznej

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w czasie zimowej przerwy świątecznej

Praca doktorska do wglądu – mgr Krzysztof Wąsowicz

DATA DYSKUSJI: 14 grudnia 2017 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Krzysztof Wąsowicz

Tytuł:

Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:

Praca doktorska do wglądu – mgr Adeyinka Clements Akinsoyinu

DATA DYSKUSJI: 22 grudnia 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Adeyinka Clements Akinsoyinu

Tytuł:

The Impact of the Global Financial Crisis on the European Financial Cooperatives: Evidence from British Building Societies

Promotor:

 • Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Monika Marcinkowska – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz – Akademia Leona Koźmińskiego

Praca doktorska do wglądu – mgr Beata Pater

DATA DYSKUSJI: 14 grudnia 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Beata Pater

Tytuł:

Próba budowy optymalnego modelu finansowania parków narodowych

Promotor:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Paweł Zieniuk

DATA DYSKUSJI: 8 grudnia 2017 r., godz. 12:30

Autor:

mgr Paweł Zieniuk

Tytuł:

Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie

Promotor:

 • Dr hab. Katarzyna Swietla, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Luty – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Marzena Remlein, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Praca doktorska do wglądu – mgr Beata Osiewalska

DATA DYSKUSJI: 27 listopada 2017 r., godz. 13:00

Autor:

mgr Beata Osiewalska

Tytuł:

Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Jolanta Kurkiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Anna Matysiak – Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences
 • Dr hab. Marcin Stonawski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Wioletta Bień

DATA DYSKUSJI: 15 listopada 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Wioletta Bień

Tytuł:

Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy

Promotor:

 • Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Beata Filipiak – Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Praca doktorska do wglądu – mgr Jolanta Maroń

DATA DYSKUSJI: 21 listopada 2017 r., godz. 9:30

Autor:

mgr Jolanta Maroń

Tytuł:

Rola specjalnych stref ekonomicznych w reformowaniu chińskiej gospodarki

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Wydymus – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Schroeder – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Praca doktorska do wglądu – mgr Paweł Para

DATA DYSKUSJI: 15 listopada 2017 r., godz. 13:30

Autor:

mgr Paweł Para

Tytuł:

Redystrybucyjne skutki wprowadzenia podatku od nieruchomości ad walorem

Promotor:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Leonard Etel – Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Hanna Kelm

DATA DYSKUSJI: 17 listopada 2017 r., godz. 08:00

Autor:

mgr Hanna Kelm

Tytuł:

Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Strony