Biblioteka Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Normy

Biblioteka Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem UEK od początku swojej działalności prenumeruje Polskie Normy, które stanowią ważny zasób będący podstawą procesu dydaktycznego oraz pracy badawczej kadry naukowej i studentów INoJiZP. Aktualnie BINoJiZP dysponuje blisko 20 tyś. kolekcją Polskich Norm o profilu towaroznawczym.

Wyszukanie numeru normy umożliwia KATALOG NORM PKN.


Prenumerata Polskich Norm dla Biblioteki Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem (wg dziedzin, grup i podgrup ICS) na 2019 r.:


ICS

OPIS ICS

01.040.19

Badania (Słownictwo)

01.040.55

Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo)

01.040.59

Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)

01.040.61

Przemysł odzieżowy (Słownictwo)

01.040.65

Rolnictwo (Słownictwo)

01.040.67

Przemysł spożywczy (Słownictwo)

01.040.71

Przemysł chemiczny (Słownictwo)

01.040.79

Technologia drewna (Słownictwo)

01.040.81

Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo)

01.040.83

Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)

01.040.85

Przemysł papierniczy (Słownictwo)

01.040.87

Przemysł farb i barwników (Słownictwo)

01.120

Normalizacja. Zasady ogólne

03.100.10

Zakupy. Dostawa. Logistyka

03.120

Jakość

03.220.01

Transport. Zagadnienia ogólne

07.100.20

Mikrobiologia wody

07.100.30

Mikrobiologia żywności

13.020.01

Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne

13.020.10

Zarządzanie środowiskowe

13.020.30

Ocena wpływu na środowisko

13.020.40

Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona

13.020.50

Etykietowanie środowiskowe ( ekoznakowanie)

13.020.60

Cykle życia wyrobu

13.060.01

Jakość wody. Zagadnienia ogólne

13.060.10

Woda z zasobów naturalnych

13.060.20

Woda pitna

13.060.45

Badanie wody. Zagadnienia ogólne

13.060.50

Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie

13.060.60

Badanie fizycznych właściwości wody

13.060.70

Badanie biologicznych właściwości wody

39.060

Jubilerstwo

53.080

Urządzenia magazynowe

55

Pakowanie, przechowywanie i transport

59.020

Procesy przemysłu tekstylnego

59.040

Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego

59.060

Włókna tekstylne

59.080

Wyroby przemysłu tekstylnego

59.140

Technologia skórzana

61.020

Odzież

61.040

Nakrycia głowy. Galanteria włókiennicza. Zapięcia

61.060

Obuwie

65.140

Pszczelarstwo

65.160

Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego

67.020

Technologia przetwórstwa spożywczego

67.040

Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne

67.050

Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych

67.060

Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory

67.080

Owoce. Warzywa

67.100

Mleko i przetwory mleczne

67.120

Mięso, przetwory mięsne i inne produkty pochodzenia zwierzęcego

67.140

Herbata. Kawa. Kakao

67.160

Napoje

67.180

Cukier. Wyroby cukiernicze. Skrobia

67.190

Czekolada

67.200

Oleje i tłuszcze jadalne. Nasiona oleiste

67.220

Przyprawy. Dodatki do żywności

67.230

Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana

67.240

Analiza sensoryczna

67.250

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi

71.100.35

Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji

71.100.40

Środki powierzchniowo czynne

71.100.55

Silikony

71.100.60

Olejki eteryczne

71.100.70

Kosmetyki. Środki higieny osobistej

75.100

Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne

75.160

Paliwa

77.040

Badania metali

77.060

Korozja metali

77.120

Metale nieżelazne

77.150

Wyroby z metali nieżelaznych

81.040

Szkło

81.060

Ceramika

83.040

Surowce do produkcji gumy i tworzyw sztucznych

83.060

Guma

83.080

Tworzywa sztuczne

83.140

Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych

83.160.01

Opony. Zagadnienia ogólne

83.160.10

Opony do pojazdów drogowych

83.180

Kleje

85.060

Papier i tektura

85.080

Wyroby z papieru

87.040

Farby i lakiery

87.060

Składniki farb

87.080

Tusze, atramenty. Farby drukarskie

91.100

Materiały budowlane

97.040

Wyposażenie kuchni

97.140

Meble

97.150

Nietekstylne pokrycia podłogowe

97.160

Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa

97.200.50

Zabawki