Biblioteka Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Zbiory

Biblioteka Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem przy Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje specjalistyczny księgozbiór – wydawnictwa zwarte, ciągłe i specjalne z zakresu towaroznawstwa żywności i przemysłowego, opakowalnictwa, materiałoznawstwa, mikrobiologii, biotechnologii, chemii, fizyki, żywienia, dietetyki, higieny i zdrowia człowieka, inżynierii produkcji, ekologii wyrobów, odnawialnych źródeł energii, bezpieczeństwa produktów, logistyki oraz zarządzania jakością.

Od 1998 r. informacje o zbiorach można znaleźć w katalogu komputerowym (lokalizacja Bibl. Towar.), dane z lat poprzednich znajdują się w katalogu kartkowym. Zbiory udostępniane są na miejscu.Czytelnicy w BINoJiZP mają bezpośredni (tzw. wolny) dostęp do półek, dzięki czemu mogą swobodnie przeglądać zawartość zgromadzonych zbiorów. Książki ustawiane są na półkach wg UKD – Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.