08-01-2015

W dniu 31 grudnia 2014 roku ukazał się Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Polecamy bardzo wygodną wyszukiwarkę, w której można już wyszukiwać tytuły z nowego wykazu - podobnie jak tytuły z wykazów z lat 2012-2013.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych wykaz składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

  • Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - 10996 czasopisma naukowe
  • Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - 2616 czasopisma naukowe
  • Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - 4272 czasopisma naukowe.