Szkolenie biblioteczne

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 na mocy Zarządzenia Rektora UEK Nr R-0201-58/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie szkolenia bibliotecznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, udział studentów I roku studiów w szkoleniu bibliotecznym jest dobrowolny.

Studentom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy na temat funkcjonowania Biblioteki oraz usługach przez nią oferowanych udostępniamy szkolenie w formie kursu on-line na uczelnianej e-platformie: http://e-uczelnia.uek.krakow.pl.

Zapraszamy!

Polski