Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Biblioteka dysponuje stanowiskami komputerowymi dla słabowidzących i niewidomych użytkowników:

 • w Oddziale Informacji i Dokumentacji pokój 310, III piętro
  • 1 stanowisko komputerowe,
  • powiększalnik elektroniczny z mobilnym pulpitem podłączony do telewizora,
  • lupa elektroniczna podłączona do telewizora,
  • 1 Lupa mobilux LED,
 • w Czytelni Głównej/CDE pokój 301, III piętro
  • 4 stanowiska komputerowe,
  • 1 skaner Plustek OpticBook 3600 Plus z ABBYY FineReader 5.0 Sprint,
  • powiększalnik elektroniczny z mobilnym pulpitem podłączany do telewizora,
  • lupa elektroniczna podłączona do telewizora,
  • 2 Lupy mobilux LED,
  • 2 systemy Keplera do bliży,
  • urządzenie lektorskie Poet Compact 2,
  • drukarka brajlowska

Wewnątrz budynku Biblioteki znajdują się windy oraz na każdym piętrze odpowiednio przystosowane toalety. Stoły do pracy indywidualnej dla czytelników niepełnosprawnych ruchowo znajdują się w Oddziale Informacji i Dokumentacji, Czytelni Głównej oraz Sali Katalogowej.

Na mocy przepisu Organizacja i zasady korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie student naszej Uczelni posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ma prawo do:

 • bycia obsłużonym poza kolejnością,
 • wypożyczenia 10 książek na okres 2 miesięcy,
 • wyznaczenia osoby upoważnionej na okres co najmniej 1 roku do wypożyczania książek w jego imieniu - student wypełnia upoważnienie i podpisany skan przesyła na adres wyp@uek.krakow.pl. Dane studenta weryfikowane są w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Przy pierwszym odbiorze książek nastąpi weryfikacja danych osoby upoważnionej.

Pracownicy Biblioteki chętnie służą pomocą przy korzystaniu ze zbiorów. Szczegółowych informacji na temat możliwości i warunków korzystania z Biblioteki udziela:

Polski