21.12.2021 Zmiany i sprostowania w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikatem z dnia 21 grudnia 2021 roku Minister Edukacji i Nauki przedstawił nowy, scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (32 701 czasopism i 1701 konferencji) oraz zmiany i sprostowania, w stosunku do analogicznego wykazu z dnia 1 grudnia 2021. Korekty dotyczą nie tylko tytułów i punktacji ale także powiązania z dyscyplinami, dlatego Komunikat przedstawia także nowy, scalony wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Polecamy nasz mini-informator o punktowanych polskich czasopismach związanych z naukami ekonomicznymi. Oprócz informacji o punktach i przypisaniu do dyscyplin, przedstawiamy w nim informację o powiązaniu czasopisma z bazami Scopus, Wos, ERIHPlus, BazEkon lub objęciu programem wsparcia przez Ministerstwo..