Doktoraty

Na dwa tygodnie przed obronądysertacjami doktorskimi można zapoznać się w Czytelni Głównej / CDE pokój 301, III piętro . Po obronie opisy bibliograficzne prac doktorskich można znaleźć w katalogu komputerowym, gdzie dostępne są także spis treści oraz wstęp/autoreferat danej pracy. Opisy wszystkich prac doktorskich znajdują się w bazie DOROBEK (rodzaj dokumentu: dysertacja doktorska).
Do 2005 roku każda obroniona dysertacja dołączała do kolekcji prac doktorskich w Czytelni Głównej.
Od 2006 roku prace dostępne są w wersji elektronicznej na jednym z terminali w tej Czytelni.
Prace, których autorzy wyrazili zgodę na udostępnienie pełnego tekstu są dostępne bezpośrednio z poziomu rekordu (linki z katalogu komputerowego, bazy Dorobek

Dysertacje doktorskie mogą być dostępne:

 • w sieci rozległej;
 • na terenie Kampusu UEK;
 • w Czytelni Głównej / CDE.

Publiczne dyskusje nad dysertacjami doktorskimi w 2018 roku:

Praca doktorska do wglądu – mgr inż. Łukasz Kopiński

DATA DYSKUSJI: 12 września 2019 r., godz. 11:30

Autor:

mgr inż. Łukasz Kopiński

Tytuł:

Zapewnienie jakości owoców i warzyw w organizacjach producentów w aspekcie wdrażania standardów i systemów jakości

Promotor:

 • Prof. UP, dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska – Uniwersytet Gdański w Sopocie
 • Dr hab. inż. Hanna Górska-Warsewicz– SGGW w Warszawie

Miejsce dyskusji

Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr inż. Jagoda Żurek

DATA DYSKUSJI: 12 września 2019 r., godz. 09:30

Autor:

mgr inż. Jagoda Żurek

Tytuł:

Wpływ determinant koszerności mięsa wołowego na jego jakość

Promotor:

 • Prof. UR, dr hab. inż. Mariusz Rudy – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Żywica – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Edward Pospiech – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Miejsce dyskusji

Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Paulina Pszczółkowska

DATA DYSKUSJI: 10 września 2019 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Paulina Pszczółkowska

Tytuł:

Jakość wyrobu medycznego jako determinanta jego wyboru

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy Garcarek– Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Jerzy Żuchowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Miejsce dyskusji

Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie