Daty publicznych dyskusji nad dysertacjami doktorskimi w roku 2009

21 grudnia 2009

mgr Agnieszki Żur pt.: „Komunikacja jako czynnik intraprzedsiębiorczości w polskich przedsiębiorstwach”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Jan Targalski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Marek Lisiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

17 grudnia 2009

mgra Tomasza Wójtowicza pt.: „Wartość informacyjna wielkości obrotów na rynkach akcji”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Henryk Gurgul - Akademia Górniczo-Hutnicza

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy Mika - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. dr hab. Edward Smaga - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Stara Aula w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

15 grudnia 2009

mgr Eweliny Skowron pt.: „Programowanie rozwoju gmin górniczych województwa śląskiego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Anna Harańczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. AE dr hab. Florian Kuźnik - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. dr hab. Zygmunt Szymla - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

14 grudnia 2009

mgr Justyny Dyduch pt.: „Wpływ uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń powietrza na wyniki finansowe elektrowni w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Lorek - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

7 grudnia 2009

mgra Pawła Krzemińskiego pt.: „Controlling operacyjny jako narzędzie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgr Edyty Bielińskiej-Dusza pt.: „System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Marek Lisiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UŁ dr hab. Wanda Błaszczyk - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Adam Nalepka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

23 listopada 2009

mgra Adama Marszałka pt.: „Kształtowanie rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa”

Promotor:

 • Prof.  UEK dr hab. Halina Piekarz

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. Andrzej Kaleta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. UEK dr hab.  Janusz Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

16 listopada 2009

mgr Agnieszki Jachowicz pt.: „Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu systemu pomocy społecznej w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Stanisława Golinowska - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. dr hab. Bogumiła Szopa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

5 listopada 2009

mgr Edyty Sidorczuk-Pietraszko pt.: „Metodyka tworzenia systemu informacji ekologicznej przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju zrównoważonego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. Stanisław Czaja - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab.  Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

29 października 2009

mgra Rafała Bielawskiego pt.: „Controlling w zarządzaniu kapitałem obrotowym przedsiębiorstw (studia przypadków)”

Promotor:

 • Prof. UJK dr hab. Andrzej Szplit - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
 • Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:

 • Prof. SGH dr hab. Elżbieta Mączyńska - Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. dr hab.  Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.30 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

15 października 2009

mgr Marianny Wolańskiej pt.: „Uwarunkowania wdrażania systemów zarządzania jakością w ukraińskich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w perspektywie integracji z Unią Europejską”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEP dr hab. Alicja Maleszka - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. UEK dr hab. inż. Stanisław Popek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

12 października 2009

mgra Artura Hołuja pt.: „Publiczne fundusze celowe w finansowaniu ochrony środowiska naturalnego w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Zygmunt Szymla - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. Stanisław Korenik - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

21 września 2009

mgra Roberta Bąka pt.: „Synergia operacyjna jako efekt przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem przez inwestora strategicznego (na przykładzie polskich spółek przemysłu oponiarskiego)”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki - Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Mieczysław Dobija - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Muzeum Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

15 września 2009

mgra Piotra Przybka pt.: „Modelowanie jakości wybranych produktów pochodzących z recyklingu poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu)”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Hornik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski - Politechnika Radomska
 • Prof. dr hab. inż. Bronisław Buczek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.30 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

14 lipca 2009

mgr Katarzyny Kowalskiej pt.: „Rozwój sieci polskich sklepów detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych. Empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa śląskiego”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Krystyna Przybylska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UP dr hab. Janina Pach - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Prof. dr hab. Marek Lisiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgra inż. Kazimierza Barwacza pt.: „Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Leszek Kozioł - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Adam Stabryła - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.30 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

7 lipca 2009

mgr Katarzyny Klimek pt.: „Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Józef Sala - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Władysław Gaworecki - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Prof. dr hab. Andrzej Szromnik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala K-5 w Budynku Księżówki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

6 lipca 2009

mgra Marcina Kopcia pt.: „Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych na przykładzie Krakowa”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Markowski - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.00 Sala Reprezentacyjna Budynku Księżówki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgra Marcina Kedziora pt.: „Determinanty kształtowania struktury źródeł finansowania jednostek gospodarczych w wybranych państwach Unii Europejskiej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Halina Buk - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.30 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgr Małgorzaty Machaczka pt.: „Kultura organizacyjna w rozwoju polskich przedsiębiorstw”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Anna Francik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg - Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Dr hab. Alicja Miś - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.30 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2 lipca 2009

mgr Katarzyny Kotulskiej pt.: „Determinanty konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Anna Nehring - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Edward Urbańczyk - Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. UEK dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

23 czerwca 2009

mgra Norberta Laurisza pt.: „Skuteczność instrumentów przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Juliusz Gordawski - Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. dr hab. Zofia Dach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

22 czerwca 2009

mgra inż. Wiesława Chrząszcza pt.: „Strategie rozwoju polskiego rynku gazu ziemnego w świetle procesów integracji z Unią Europejską”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Adam Sagan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Leszek Jasiński - Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Jan Wiktor - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.00 Stara Aula w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgr Joanny Mrówki pt.: „Ubóstwo, sprawiedliwość dystrybutywna i swoboda wyboru w modelach równowagi ogólnej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Andrzej Malawski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Edward Smaga - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

18 czerwca 2009

mgr inż. Jolanty Baran pt.: „Jakość i akceptacja konsumencka serów owczych i kozich”

Promotor:

 • Prof. dr hab. inż. Maciej Pompa-Roborzyński - Politechnika Rzeszowska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Genowefa Bonczar - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Prof. dr hab. Władysław Kędzior - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.30 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

15 czerwca 2009

mgra Tomasza Tylca pt.: „Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Zofia Dach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. AE dr hab. Stanisław Swadźba - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

8 czerwca 2009

mgra Konrada Grabińskiego pt.: „Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Józef Pfaff - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Zbigniew Dresler - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

25 maja 2009

mgr Agnieszki Głodowskiej pt.: „Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego a warunki życia ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej - analiza wielowymiarowa”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Wydymus - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UG dr hab. Bogdan Jeliński - Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

18 maja 2009

mgra Ralfa Scharenberga pt.: „Aufbauprozess der Wettbewerbsvorteile als Ziel des strategischen Managements in kleinen Unternehmen am Beispiel des Uhren und Schmuckfachhandels”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk - Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Marian Hopej - Politechnika Wrocławska
godz. 12.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgr Dominiki Salwa pt.: „Możliwości odwzorowania systemów naturalnych w systemach organizacyjnych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Janusz Teczke - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Józef Machaczka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.00 Sala K5 w Budynku Księżówki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

21 kwietnia 2009

mgra Dariusza Żmiji pt.: „Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie Małopolski”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Stanisław Urban - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Andrzej Prusek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

6 kwietnia 2009

mgra Macieja Frączka pt.: „Skala, przyczyny i skutki bezrobocia wtórnego w Polsce oraz możliwości jego ograniczania”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner

Recenzenci:

 • Prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska - Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Zofia Dach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

19 marca 2009

mgra Torbena Mauch pt.: „Information als Produktionsfaktor im Dienstleistungssektor Handel unter dem Einfluss der neuen Kommunikationstechnologien”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Andrzej Szromnik

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Maria Sławińska - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Prof. UEK dr hab. Halina Piekarz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.30 Sala K5 w Budynku Księżówki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

16 marca 2009

mgra Grzegorza Strupczewskiego pt.: „Finansowe skutki ryzyka powodzi w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Wanda Sułkowska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk - SGGW w Warszawie
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Reprezentacyjna Budynku Księżówki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

9 marca 2009

mgra Rafała Marka pt.: „Determinanty rozwoju polskich biur podróży w internecie”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński

Recenzenci:

 • Prof. AE dr hab. inż. Celina Olszak - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Józef Sala - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

23 lutego 2009

mgr inż. Jolanty Hadera pt.: „Efektywność polskich banków w świetle koncepcji wartości dla akcjonariuszy”

Promotor:

 • Prof. KSW dr hab. Ryszard Szewczyk - Krakowska Szkoła Wyższa w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.30 Stara Aula Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgr Ewy Kocot pt.: „Przegląd i analiza funkcji wskaźników zdrowotnych oraz ich zastosowanie w projekcjach makroekonomicznych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisława Golinowska - Collegium Medicum UJ

Recenzenci:

 • Prof. UŁ dr hab. Jerzy Kowaleski - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgr Marzeny Bac pt.: „Przesłanki i uwarunkowania obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości od ryzyk katastroficznych w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Wanda Sułkowska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Tomasz Michalski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Belniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 7.30 Sala Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

12 lutego 2009

mgra inż. Wojciecha Chwiałkowskiego pt.: „Możliwości poprawy jakości oleju posmażalniczego przez adsorpcję jego zanieczyszczeń”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Buczek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEP dr hab. Maria Małecka - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Zofia Cichoń - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

10 lutego 2009

mgr Agnieszki Pasztyły pt.: „Statystyczne metody prognozowania popytu na rynku energii elektrycznej”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski

Recenzenci:

 • Prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Michał Woźniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

26 stycznia 2009

mgra Ryszarda Kowalskiego pt.: „Kontrowersje wokół sprawiedliwości ekonomicznej. teoria i praktyka”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Zofia Dach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Bożena Klimczak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.30 Sala K5 w Budynku Księżówki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgr Anny Zubalewicz pt.: „Rachunek kosztów ekologicznych w przedsiębiorstwie”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

Recenzenci:

 • Prof. AE dr hab. Elżbieta Lorek - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 09.00 Sala Reprezentacyjna Budynku Księżówka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

20 stycznia 2009

mgra Michała Seweryna pt.: „Metody metaanalizy w ekonomicznej ocenie technologii medycznych”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka - Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. n. med. Rafał Niżankowski - Collegium Medicum UJ
 • Prof. UEK dr hab. Jolanta Kurkiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

19 stycznia 2009

mgr Alicja Szczygieł pt.: „Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Henryk Król - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Prof. UEK dr hab. Anna Francik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.30 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgra Bernarda Bińczyckiego pt.: „Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Leszek Kozioł

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek - UMCS
 • Prof. dr hab. Adam Stabryła - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.15 Sala 442 w Budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

15 stycznia 2009

mgr inż. Jana Golonki pt.: „Wpływ procesu dogarbowania na wybrane właściwości skór miękkich na wierzchy obuwia”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jerzy Żuchowski - Politechnika Radomska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Maria Pawłowa - Politechnika Radomska
 • Prof. dr hab. Ignacy Duda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

12 stycznia 2009

mgr Teresy Myjak pt.: „Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne”

Promotor:

 • Dr hab. Alicja Miś - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UŁ dr hab. Bogusława Urbaniak - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. UEK dr hab. Anna Francik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Polski