Regulaminy/opłaty/formularze

Regulaminy / procedury

Formularze - wypożyczenia

Formularze - wypożyczenia międzybiblioteczne

Formularze - otwarty dostęp

Zarządzenia Rektora UEK dotyczące Biblioteki

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.73.2022 w sprawie określenia Zasad korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.72.2022 w sprawie opłat bibliotecznych obowiązujących w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.57.2022 w sprawie prowadzenia szkoleń bibliotecznych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.74.2021 w sprawie Funduszu Doskonałości Dydaktycznej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.73.2021 w sprawie zasad raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.62.2021 w sprawie systemu informacji o osiągnięciach publikacyjnych pracowników i doktorantów UEK – baza Dorobek Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.57.2021 w sprawie opłat bibliotecznych obowiązujących w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.56.2021 wprowadzenia Regulaminu skontrum i selekcji oraz ewidencji ubytków w zbiorach Biblioteki Głównej oraz pozostałych bibliotek wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.55.2021 w sprawie określenia Zasad korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.54.2021 w sprawie zmian Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.19.2021 w sprawie organizacji i zasad przygotowania danych oraz informacji na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej 2017-2021 Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.11.2021 w sprawie składania przez pracowników oraz doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-32/2020 w sprawie zasad zamieszczania rozpraw doktorskich w ramach zasobów cyfrowych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zasad ich udostępniania osobom zainteresowanym Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-85/2020 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-58/2019 w sprawie szkolenia bibliotecznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-46/2018 w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną elektronicznych wersji materiałów naukowych i dydaktycznych stworzonych przez pracowników UEK