Aktualności

Praca doktorska do wglądu - mgr Jakub Janus

DATA DYSKUSJI: 16 listopada 2018r., godz. 09:00

Autor:

mgr Jakub Janus

Tytuł:

Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej

Promotor:

 • Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Łyziak, prof. PAN – Polska Akademia Nauk

Miejsce dyskusji

Sala G13 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Krzysztof Pawlak

DATA DYSKUSJI: 5 listopada 2018r., godz. 15:00

Autor:

mgr Krzysztof Pawlak

Tytuł:

System czynników innowacyjności w realizacji funkcji zakupów globalnych przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego

Promotor:

 • dr hab. Piotr Buła, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE – prof. UR Uniwersytet Rzeszowski

Praca doktorska do wglądu - mgr Anna Kijanka

DATA DYSKUSJI: 24 października 2018 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Anna Kijanka

Tytuł:

Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu energetycznego

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Stanisław Czaja – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Alina Szewc-Rogalska – prof. UR Uniwersytet Rzeszowski

Miejsce dyskusji

Praca doktorska do wglądu – mgr Anna Xymena Majkrzak

DATA DYSKUSJI: 18 października 2018 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Anna Xymena Majkrzak

Tytuł:

Postrzeganie i ocena jakości wyrobów odzieżowych przez młodych konsumentów

Promotor:

 • dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczy:

 • dr inż. Paweł Turek

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Małgorzata Koszewska – Politechnika Łódzka