Krótki przewodnik po wybranych zbiorach naukowych dostępnych on-line, mogących służyć pomocą w kształceniu zdalnym

1. Zdalny dostęp do baz danych oferowanych przez Bibliotekę Główną:

 • bazy wylistowane na stronie internetowej Biblioteki w zakładce Bazy Danych,
 • dostępne 24 godziny na dobę, po indywidualnym zalogowaniu zdalnym, dla wszystkich pracowników i studentów UEK posiadających aktywne konta czytelnicze. Począwszy od 12 marca, do odwołania, Biblioteka zezwoliła na korzystanie z zasobów baz danych również tym osobom, które mają zablokowane konta czytelnicze, spowodowane zaległościami finansowych (kary za przetrzymanie książek poza ustalonym terminem zwrotu). Informacja o tym została podana na stronie internetowej Biblioteki w zakładce Aktualności,
 • wyjątkiem w zakresie korzystania zdalnego z zasobów baz danych są bazy EMIS i ORBIS.
  Baza EMIS dostępna jest zdalnie jedynie dla pracowników, nie jest dostępna w tej formie dla studentów, nie zezwala na to, już od kilku lat, sam wydawca.
  Baza ORBIS dostępna jest tylko dla uprawnionych pracowników.
  Można rozszerzyć ich krąg w razie takiej potrzeby. W tym celu należy wejść na https://bg.uek.krakow.pl/?q=pl/zbiory/bazy-danych, wyszukać bazę i kliknąć na podany tam e-mail, który zawiera więcej informacji na temat, jak uzyskać zdalny dostęp.

Podsumowując, w zdanym dostępie, w ramach baz danych (stan na 31 grudnia 2019 r), znajduje się 285 955 tytułów książek elektronicznych oraz 28 079 tytułów czasopism elektronicznych.

W ogólnej liczbie książek elektronicznych, 10 609 tytułów dostępnych jest w ramach bazy ACM Digital Library, 196 665 tytułów w ramach bazy EBSCO (w zdecydowanej większości w jęz. angielskim), 3 267 eksiążki (w jęz. polskim) w bazie IBUK Libra, 39 eksiążek w Inforlex (w jęz. polskim), 15 430 w OECD Library, 2 515 w Science Direct, w Springer 46 601 tytułów, w Legalisie 2 006 eksiążek (w jęz. polskim) z dziedziny prawa, w bazie LEX 6 556 eksiążek również o tematyce prawnej (w jęz. polskim) i bazie Wiley 2 450 tytułów.

2. Zasoby bazy DOROBEK, BazEkon, Repozytorium:

 • Baza DOROBEK - część publikacji autorstwa pracowników UEK dostępna jest w pełnym tekście (każdorazowo pracownicy wyrazili zgodę na taką formę upublicznienia).
 • BazEkon - informacja ze strony: "W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z periodyków naukowych i gospodarczych, naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i wydziałów zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych. Niektóre artykuły w bazie BazEkon dostępne są w pełnym tekście." Wystarczy tylko zaznaczyć w bazie pozycje pełnotekstowe, klikając na stosowne okienko.
 • Repozytorium - zawiera publikacje autorstwa pracowników Uczelni. Wszystkie zamieszczone w nim pozycje dostępne są w pełnym tekście.

Większość polskich uczelni posiada już aktualnie swoje repozytoria instytucjonalne, które stanowią duże zbiory dokumentów naukowych dostępnych on-line. W tym celu należy jedynie wejść na strony internetowe konkretnych biblioteki uczelnianych i przejrzeć zasoby repozytorów. Przykład: repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, kolekcja Nauki Społeczne, Nauki Ścisłe, Nauki Techniczne.

Polecamy również Agregator CeON lub bezpośrednio http://agregator.ceon.pl/, stanowiący wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Umożliwia ich przeszukiwanie.

3. Centrum Dokumentacji Europejskiej w ramach zakładki Kolekcje Specjalne na stronie internetowej BG

W ramach bazy dostępnych jest wiele linków do zasobów elektronicznych Komisji Europejskiej.

4. Udostępnienie studentom zasobów Czytelni Sesyjnej, w terminie od 18 marca do odwołania.

5. Blog Kangur – jak skutecznie szukać informacji w bazach dostępnych w Bibliotece Głównej UEK

To blog prowadzony w całości przez pracownika Oddziału Informacji I Dokumentacji BG. Jest przewodnikiem po zasobach poszczególnych baz danych, i co jest godne podkreślenia, napisanym świetnym, przystępnym językiem. Warto się z nim zapoznać.

Inne pomocne źródła

6. Baza ACADEMICA tworzona przez Bibliotekę Narodową.

Dostępna w ramach zakładki Bazy danych na stronie BG lub bezpośrednio https://academica.edu.pl/

"Academica udostępnia zasoby cyfrowe, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Udostępniamy 3 179 803 dokumenty. Wszyscy użytkownicy na stronie http://academica.edu.pl bez konieczności logowania się mogą przeglądać katalog i wyświetlać zbiory, które nie podlegają ochronie prawnoautorskiej lub które zostały udostępnione na odpowiednich licencjach (oznaczone zieloną kropką)". – to informacje ze strony bazy.

7. Federacja Bibliotek Cyfrowych

Dostępna poprzez stronę internetową BG, zakładka Katalog lub bezpośrednio https://fbc.pionier.net.pl/. Zawiera zbiory polskich instytucji kultury on-line. Aktualnie liczy ponad 6,7 mln obiektów.

8. Cyfrowa Biblioteka POLONA

Dostępna poprzez stronę Biblioteki Głównej, zakładka Katalog lub bezpośrednio https://polona.pl/. To aktualnie ponad 3mln dostępnych obiektów.

Polski