Nowe zasady pobierania danych w bazie EMIS

Z końcem czerwca 2018 nastąpi zmiana w sposobie pobierania danych z bazy EMIS.

 

„Każdy użytkownik, który będzie chciał pobrać dane, będzie zobowiązany do utworzenia indywidualnego profilu użytkownika. Stworzenie profilu będzie wiązać się z podaniem danych wraz z adresem mailowym z domeny uczelni. W przypadku nieposiadania przez studentów adresów uczelnianych, studenci mogą wprowadzić inne adresy mailowe. Adresy mailowe z takich domen jak: .gmail, .yahoo nie będą akceptowane przez system” – wyjaśnia wydawca bazy.

 

Nie zmieni się sposób wejścia do bazy, zmiana dotyczy jedynie pobierania danych.

 

Tworzenie profilu w bazie EMIS