Szkolenia i webinaria

Szkolenie biblioteczne

Szanowni Studenci,

na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.57.2022 z dnia 26 września 2022 roku zobowiązuje się wszystkich studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich do odbycia szkolenia bibliotecznego w trakcie trwania pierwszego semestru studiów. Szkolenie ma charakter jednorazowy i kończy się zaliczeniem.

Początek szkoleń planowany jest na koniec listopada 2022.

Do wyboru przewidziane są dwie formy szkolenia:

  • kurs e-learningowy na platformie Moodle: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/ (dostępny pod koniec listopada)
  • szkolenie na platformie MS Teams (harmonogram w przygotowaniu).

O terminach zajęć będziemy Państwa informować w późniejszym czasie. Prosimy o cierpliwość.

Zespół ds. szkoleń bibliotecznych