Archiwum Józefa Hieronima Retingera

O bazie Archiwum Retingera

Baza Archiwum Retingera indeksowana jest na podstawie interesującego zasobu archiwalnego, będącego częścią spuścizny po jednym ze współtwórców zjednoczonej Europy – Józefie Hieronimie Retingerze. Materiały, które są w posiadaniu Biblioteki, to korespondencja i dokumenty z działalności Komisji ds. Europy Środkowo-Wschodniej Ruchu Europejskiego z końca lat 50. oraz lat 60. i 70. dwudziestego wieku.

O dokumentach

W maju 2004 roku Akademia Ekonomiczna w Krakowie, dzięki staraniom prof.  Stanisława Miklaszewskiego, wzbogaciła się o cenne zbiory archiwalne dotyczące działalności Józefa Hieronima Retingera i jego sekretarza Jana Pomiana.

Wśród materiałów można znaleźć tezy prawdziwie wizjonerskie, zważywszy na ówczesną rzeczywistość geopolityczną, a także przekonać się, ile trzeba było wysiłku aby dotrzeć do świadomości opinii publicznej i prominentnych polityków krajów zachodnich z przesłaniem o konieczności współpracy i powolnego przyciągania państw Europy Środkowo-Wschodniej do jednoczącej się Europy.

Więcej na temat działalności Komisji ds. Europy Środkowo-Wschodniej Ruchu Europejskiego mogą państwo przeczytać w Biuletynie Informacyjnym nr 28/2006.

Zasady udostępniania dokumentów zgromadzonych w Archiwum Retingera

  1. Dokumenty, których opisy znajdują się w bazie Archiwum Retingera (zwanej dalej Bazą) są przechowywane w Oddziale Informacji i Dokumentacji pokój 310, III piętro.
  2. Baza wraz z pełnymi tekstami dokumentów jest dostępna bez ograniczeń w internecie.
  3. Wgląd do oryginałów dokumentów jest możliwy dla osób związanych z instytucjami naukowymi na podstawie wydanego przez te instytucje zaświadczenia (wzór zaświadczenia).
  4. Jednorazowo udostępnia się pojedyncze dokumenty, bądź kilka dokumentów objętych tym samym numerem inwentarzowym.
  5. Kserowanie, skanowanie, fotografowanie dokumentów jest zabronione.
  6. Osoby dysponujące zaświadczeniem (pkt 3) mogą otrzymać kopie wybranych dokumentów w formie cyfrowej.