Publikacje związane z Józefem Hieronimem Retingerem

Publikacje autorstwa J.H. Retingera

 1. The Bildenberg Group / Józef H. Retinger // Hertfordshire, 1959.
 2. Conrad and his contemporaries Selections / Retinger, Joseph Hieronim // 1975.
 3. The European Continent? / Józef H. Retinger // London, 1946.
 4. La Pologne et l'Équilibre européen / Józef H. Retinger // Paris 1916.
 5. Polacy w cywilizacjach zagranicznych / Józef H. Retinger // Warszawa 1934.

Publikacje innych autorów o J.H. Retingerze

 1. L’action de Józef Retinger en faveur de l’idée européenne 1940-46 / Thierry Grosbois // European Reviev of History – Revue européenne d’Historie. – 1999, vol. 6, nr 34.
 2. Barwne życie szarej eminencji / Olgierd Terlecki // Kraków, 1981.
 3. Działalność Józefa Hieronima Retingera na rzecz integracji europejskiej / Andrzej Pieczewski // Toruń 2008.
 4. Gracz, który budował Europę / Włodzimierz Kalicki // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 219, s. 26-27.
 5. In remembrance of Joseph Retinger 1988-1960, Initiator of the European League for Economic Cooperation / European League for Economic Cooperation // Brussels, 1996.
 6. Józef H. Retinger - pomysłodawca i współtwórca Grupy Bilderbergu / Andrzej Pieczewski // Stud. Polit. - (2000), nr 10, s. 203-208.
 7. Józef Hieronim Retinger / Paweł Świeboda // Europa. - 1998, nr 2, s. 64-65.
 8. Józef Retinger - nieznany bohater Europy / Andrzej Bąkowski // Palestra. - 2004, nr 3/4, s. 149-154.
 9. Józef Retinger - polski inicjator integracji europejskiej / Grzegorz Witkowski // Warszawa : Stowarzyszenie Współpracy Narodów Europy Wschodniej ZBLIŻENIE, 2000.
 10. Józef Retinger (1888–1957) w świetle raportów brytyjskiego wywiadu z lat 1913 do 1941 / Jan Ciechanowski // Zeszyty Historyczne. – 1982, z. 59.
 11. Józef Retinger 1888-1960, inicjator Europejskiej Ligi Współpracy Gospodarczej : Europejska Liga Współpracy Gospodarczej / Teresa Muś (red.) // Warszawa 1996.)
 12. Józef Retinger : prywatny polityk / Bogdan Podgórski // Kraków 2013.
 13. Józef Retinger : życie i pamiętniki pioniera Jedności Europejskiej / Jan Pomian // Warszawa, 1994.
 14. Józef Retinger : Życie i pamiętniki szarej eminencji / Jan Pomian // Warszawa, 1990.
 15. Kuzynek Diabła / Olgierd Terlecki // Kraków, 1988.
 16. Refleksje retingerowskie / A. Janta // Wiadomości. – nr 1325, Londyn, 22 VII 1971.
 17. Retinger - jakim go znałem / Tadeusz Kochanowicz // Życie Literackie. – 1972, nr 34.
 18. Retinger w Polsce w 1944 r. / Zbigniew S. Siemaszko // Zeszyty Historyczne. – 1967, z.12.
 19. Tribute to a Great European J.H. Retinger / Centre Européen de la Culture. // Geneve, 1961.
 20. Spy, Patriot or Internationalist? The Early Career of Józef Retinger, Polish Patriarch of European Union / M. Biskupski // The Polish Review. – 1998, nr 1.
 21. W sojuszniczym Londynie / Edward Raczyński // Londyn, 1960.
 22. Z Retingerem do Warszawy i z powrotem. Raport z Podziemia 1944 / Marek Celt (Tadeusz Chciuk) // Łomianki 2006.