Czasopisma wydawane przez EBOR

Annual Review i Financial Report

Annual Review zawiera kompleksowe omówienie działalności EBOR we wszystkich sektorach i regionach w ciągu ostatniego roku.
Financial Report obejmuje zatwierdzone i zanalizowane sprawozdanie finansowe Banku.

Donor Report

Donor Report zawiera informacje na temat roli, jaką odgrywają sponsorzy wspierający projekty realizowane przez EBOR.

Law in Transition

Law in Transition porusza kwestie związane ze zmianami prawnymi zachodzącymi w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Law in Transition online

Law in Transition online omawia problemy wymiaru sprawiedliwości i prawne aspekty działalności gospodarczej.

Sustainability Report

Sustainability Report koncentruje się na wpływie EBOR na ludzi i środowisko w krajach swojej działalności oraz opisuje wewnętrzne działania EBOR.

Transition Report

Transition Report zawiera dane dotyczące postępu reform oraz wskaźniki opisujące transformację gospodarki.