Otwarta nauka

Repozytoria

Repozytoria – serwisy internetowe umożliwiające długoterminowe, uporządkowane przechowywanie oraz udostępnianie dokumentów cyfrowych.

Można wyróżnić następujące rodzaje repozytoriów:

 • repozytoria dziedzinowe – gromadzą materiały dotyczące konkretnej dziedziny wiedzy,
 • repozytoria instytucjonalne – gromadzą dorobek naukowy danej instytucji, np. uniwersyteckie - gromadzą artykuły, dysertacje naukowe, wykłady i inne materiały zarchiwizowane przez pracowników uczelni,
 • repozytoria danych badawczych - zawierają surowe i przetworzone dane badawcze z różnych dziedzin wiedzy,
 • repozytoria ogólnego przeznaczenia.

Przykłady repozytoriów:

 • RepOD – Repozytorium Otwartych Danych, prowadzone przez Platformę Otwartej Nauki ICM UW. Pierwsze ogólnopolskie repozytorium służące do otwartego udostępniania wszystkich typów danych badawczych - wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby działalności naukowej. W RepOD można udostępniać dane publikowane i niepublikowane, surowe albo przetworzone. Jest przeznaczone dla tzw. małych danych, powstających w pracach badawczych prowadzonych przez pojedynczych naukowców lub niewielkie zespoły naukowe.
 • Zenodo – stworzone przez OpenAIRE i CERN ogólnodostępne, interdyscyplinarne repozytorium służące do przechowywania różnych rodzajów danych z każdego obszaru tematycznego.

Wykaz repozytoriów polskich uczelni

Wykaz polskich repozytoriów danych badawczych

Poszukując właściwego repozytorium, zarówno do udostępnienia, jak i wyszukiwania danych badawczych, warto skorzystać z rejestru repozytoriów.

Serwisy umożliwiające wyszukiwanie repozytoriów:

 • OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) to katalog otwartych repozytoriów instytucji naukowych. Portal indeksuje zasoby kilku tysięcy repozytoriów oraz pozwala na ich przeszukiwanie (wyszukiwarka),
 • re3data.org - międzynarodowy rejestr repozytoriów danych badawczych ze wszystkich dyscyplin, umożliwia przeglądanie listy repozytoriów danych z podziałem na typ, dziedzinę i kraj,
 • ROAR (Registry of Open Access Repositories) - rejestr repozytoriów otwartego dostępu tworzony w University of Southampton,
 • Agregator CEON - narzędzie dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów,
 • Open Archives - spis repozytoriów oraz bibliotek cyfrowych z całego świata wraz z opisami i odnośnikami,
 • arXiv.org - repozytorium o otwartym dostępie amerykańskiej uczelni Cornell University z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, elektrotechniki, statystyki, finansów oraz ekonomii.