-A +A

.

Kolekcje specjalne

Pod pojęciem „kolekcje specjalne” kryje się zasób obejmujący różnego rodzaju wydawnictwa otrzymywane na podstawie umów zawartych z Komisją Europejską, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz dokumenty archiwalne, będące m.in. spuścizną po współtwórcy zjednoczonej Europy – Józefie Hieronimie Retingerze. Zbiory te udostępniane są wyłącznie w trybie prezencyjnym - nie ma wypożyczeń na zewnątrz. Istnieje możliwość wykonania kopii. Każda kolekcja specjalna ma swoją stronę informacyjną oraz katalog. Katalogi kolekcji specjalnych - tworzone przez pracowników biblioteki - można przeszukiwać pojedynczo, lub łącznie, poprzez multiwyszukiwarkę baz własnych i katalogu Biblioteki.

 

 

Centrum Dokumentacji
Europejskiej

CDE od 1995 r. otrzymuje nieodpłatnie monografie, czasopisma, opracowania, raporty, statystyki wydawane przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Office for Official Publications of the European Communities) w Luksemburgu. Cały zbiór jest katalogowany w adnotowanej bazie Euro. Baza uzupełniana jest na bieżąco. Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się w zasobach Czytelni Głównej (p. 301, III p.).

Biblioteka Depozytowa Banku Światowego

Umożliwia nieodpłatny dostęp do drukowanych monografii, raportów, serii wydawniczych, czasopism oraz baz statystycznych wydawanych przez Bank Światowy. Całość kolekcji otrzymanej do 2008 r. została skatalogowana w bazie World Bank. Archiwum Biblioteki Depozytowej Banku Światowego mieści się przy Oddziale Informacji Naukowej (p. 310, III p.).

 

Biblioteka Depozytowa EBOR

Powstała w 2005 r. Ta niewielka kolekcja obejmująca broszury informacyjne, serię wydawniczą "Working Papers", czasopisma, CD-ROM-y jest katalogowana w bazie EBOR. Biblioteka Depozytowa EBOR mieści się przy Oddziale Informacji Naukowej (p. 310, III p.).

Biblioteka Depozytowa IMF

Funkcjonowała w latach 2002-2011. Otrzymywane nieodpłatnie monografie, serie wydawnicze, czasopisma i CD-ROM-y wydawane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy były katalogowane w bazie IMF. Archiwum Biblioteki Depozytowej IMF mieści się przy Oddziale Informacji Naukowej (p. 310, III p.).

 

Archiwum J.H. Retingera

Interesujący zasób archiwalny obejmujący głównie korespondencję i materiały z działalności Komisji ds. Europy Środkowo-Wschodniej Ruchu Europejskiego z końca lat 50. oraz lat 60. i 70. Zasób ten został opracowany w bazie Archiwum Retingera, gdzie również jest dostęp do pełnych tekstów dokumentów. Oryginały dokumentów przechowywane są w Oddziale Informacji Naukowej (p. 310, III p.).