BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści


Wstęp

Przedstawiamy naszym Czytelnikom kolejny 21. numer Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej AE w Krakowie, tym razem w nowej szacie graficznej. Stałe rubryki: Nowości Książkowe, i Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego zostały wzbogacone Nowościami Biblioteki Depozytowej IMF. Centrum Dokumentacji Europejskiej zaprezentowało wydawnictwa Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej. W bieżącym numerze znajdziemy też omówienie czasopism elektronicznych dostępnych w BG on-line, jak i na CD-ROM, a także komunikat o innych dokumentach elektronicznych udostępnianych w naszej bibliotece.

Numer bieżący zawiera bardzo ciekawy artykuł o programach do samodzielnej nauki w zbiorach Banku Światowego - wpisujący się w nową formę nauczania e-learning, a także artykuł prezentujący działalność Wypożyczalni Międzybibliotecznej - jednostki BG, która zdobywa coraz większą popularność nie tylko wśród pracowników naukowych ale i co ambitniejszych studentów naszej Uczelni.

W bieżącym numerze przedstawiono też działalność wystawienniczą Biblioteki za rok 2002, a także ekspozycje zaprezentowane w pierwszym kwartale 2003 roku.

Ważnym elementem Biuletynu jest prezentacja przyjętych przez ostatnią Radę Biblioteczną: liczbowego sprawozdania Dyrektora Biblioteki Głównej za rok 2002, oraz nowego Regulaminu Organizacyjnego BG AE zawierającego propozycje zmian w strukturze Biblioteki.

Zachęcamy do lektury :)

Anna Sławińska

    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK