BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


WSTĘP

Najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego BG AE zawiera pełną wersję artykułu Anny Sokołowskiej-Gogut Czy bibliotekarz to zawód dla ludzi przedsiębiorczych zamówionego na jubileusz profesor Wandy Pindlowej (Księga Pamiątkowa została z niewiadomych przyczyn skrócona bez wiedzy autorów poszczególnych artykułów) oraz sprawozdanie z Jubileuszu Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ połączonego ze świętem Pani Profesor.
Anna Poremba i Barbara Żaba wprowadzają nas w problematykę gromadzenia i opracowania zbiorów elektronicznych. Po raz pierwszy od powołania do życia nowej sekcji omówiono jej działalność.
W maju ubiegłego roku Uczelnia pozyskała cenny dar archiwaliów przekazany przez spadkobierców J.H. Retingera, który stał się zalążkiem Ośrodka Badań Europejskich jego imienia. Roman Garbacik w najnowszym numerze Biuletynu informuje o nowo powstałej bazie opisującej dokumenty przekazane Uczelni. Ten historyczny wątek uzupełnia Anna Osiewalska omawiając ciekawą definicję bezrobocia autorstwa Stanisława Aleksandra Kempnera, której inspiracją były strajki 1905 roku.
Po raz pierwszy w Biuletynie Informacyjnym zamieszczamy sprawozdania ze staży zawodowych w Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego – Anny Łazarczyk, Bibliotece Głównej AGH – Haliny Tużnik oraz Bibliotece Jagiellońskiej – Anny Chmurzyńskiej.
Kontynuujemy sprawozdania z konferencji, na których byli pracownicy BG AE: Danuty Domalewskiej i Elżbiety Golec-Nycz z konferecji BUW pt. NUKAT – rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego, gdzie obie nasze reprezentantki wystąpiły z referatem. Anna Łazarczyk była na dwóch kolejnych spotkaniach Fundacji „Polska w Europie”, a Magdalena Bednarek brała udział w spotkaniu sieci polskich Centrów Dokumentacji Europejskiej zorganizowanym przez UMK w Toruniu, o czym zamieszczają notatki.
W bieżącym numerze jest też wzmianka o prezentacji automatycznego systemu tłumaczącego TRANSLATICA PRO, która odbyła się w ramach Targów Komputer Expo 2005.
Biuletyn Informacyjny zawiera, jak zwykle, informacje o nowościach książkowych, nowościach Bibliotek Depozytowych Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jak również prezentację publikacji Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Zawodowego, które znajdują się Czytelni Europejskiej.
Anita Medoń-Wosz przedstawia podsumowanie działalności wystawienniczej BG za rok 2004.
W bieżącym numerze zamieszczono również notatkę z kolejnego spotkania Rady Bibliotecznej.

Zapraszam do lektury
Anna Sławińska
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK