BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści


Działalność Wypożyczalni Międzybibliotecznej

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie została skomputeryzowana w 1997 roku, dzięki czemu można było przyspieszyć realizację zamówień. Ogromny wpływ na szybszą pracę miał także rozwój Internetu oraz bardzo szybko uzupełniane dane bibliograficzne zarówno Biblioteki Narodowej w Warszawie, jak również bibliotek naukowych na terenie całego kraju.

Dzięki Wypożyczalni Międzybibliotecznej pracownicy i studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie mogą zaopatrzyć się w interesujące ich wydawnictwa książkowe, a także artykuły z czasopism, których nie znaleźli w krakowskich bibliotekach.

Zamówienia złożone przez Czytelników wysyłamy do polskich, jak i zagranicznych bibliotek i instytucji w zależności od lokalizacji zamówionej pozycji. Czas oczekiwania na zamówioną pozycję wynosi do 4 tygodni, jeśli zamówienie będzie realizowane na terenie Polski oraz 6-8 tygodni, jeśli zamówienie wysyłane jest za granicę.

Aby przyspieszyć realizację zamówień krajowych, zamiast rewersów wysyłanych tradycyjną drogą pocztową, przesyłamy pocztą elektroniczną dane artykułów do biblioteki. W takich wypadkach mamy od razu odpowiedź, czy dana pozycja zostanie zrealizowana.

Działalność tej jednostki bibliotecznej nie polega tylko na realizowaniu zamówień naszych Czytelników. Jesteśmy również zobligowani wypożyczać swój księgozbiór innym bibliotekom.

Dzięki skanerowi możemy przyspieszyć realizację niektórych zamówień na odbitki kserograficzne. Taki dokument przesyłamy za pomocą poczty elektronicznej do konkretnej biblioteki lub instytucji.

Najlepiej zainteresowanie naszymi usługami zobrazują dane statystyczne za lata 1999-2002.


Wykres 1

Wypożyczenia pracowników i studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Opracowanie na podstawie danych statystycznych Wypożyczalni Międzybibliotecznej BG AE w Krakowie.


Wykres 2

Wypożyczenia wydawnictw z Biblioteki Głównej AE w Krakowie innym bibliotekom i instytucjom.

Opracowanie na podstawie danych statystycznych Wypożyczalni Międzybibliotecznej BG AE w Krakowie.

Korzystanie z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej jest bezpłatne.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 12.00-18.00 Wtorek - Piątek 9.00-14.00

Urszula Cieraszewska

    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK