BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści


5 października 2004 roku w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 58, w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Ruchu Europejskiego poświęcone miejscu Polski w Europie pt. „Polska w Unii Europejskiej. Między opcją francusko-niemiecką a anglosaską”. Spotkaniu przewodniczył i dyskusję moderował Zygmunt Skórzyński - prezes Fundacji „Polska w Europie”.

Zarówno paneliści, jak i dyskutanci odnieśli się do problematyki związanej z miejscem i rolą naszego kraju w poszerzonej Europie. Zastanawiano się, czy powinniśmy się zbliżyć politycznie do Niemiec i Francji, czy też przeciwnie, pójść raczej w kierunku opcji anglosaskiej, czyli Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Pojawiła się też trzecia opcja – skierowania się raczej ku krajom skandynawskim, które stosunkowo niedawno przyłączyły się do struktur Unii Europejskiej. Mogłaby to być również droga stworzenia porozumienia z pozostałymi krajami Europy Wschodniej, które podobnie jak Polska stały się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. A może powinniśmy wykreować naszą własną polską opcję, opierając się na doświadczeniach naszych poprzedników? Uczestnicy konwersatorium zgodzili się, że Polska powinna koncentrować się na budowaniu własnej pozycji na arenie europejskiej. Nie należałoby przy tym zapominać o znaczącej roli Polski w budowaniu porozumienia, niejako pomostu, między Unią Europejską a naszymi wschodnimi sąsiadami.

W trakcie tych rozważaniach poruszono również kwestię bezpieczeństwa zarówno europejskiego, jak i światowego. Kolejny raz podjęto temat konfliktu w Iraku i zaangażowania naszego kraju na Bliskim Wschodzie. Pokrótce omówiono też sytuację ONZ i NATO.

Zapis niniejszej dyskusji ukaże się w jednym z kolejnych numerów periodyku „Polska w Europie”.

Anna Łazarczyk

Powrót

    Biuletyn Informacyjny nr 24/2004Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK