BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 20/2002Spis treści


Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii 2002


Tegoroczna Nagroda Nobla przyznana została Danielowi Kahnemanowi z Princeton University i Vermonowi Smithowi z George Mason University.

Daniel Kahneman dostał nagrodę za zastosowanie narzędzi z dziedziny psychologii w badaniach ekonomicznych "ze szczególnym uwzględnieniem procesów decyzyjnych w warunkach niepewności".

Vernona L. Smitha - drugiego z nagrodzonych - kapituła doceniła za wprowadzenie do dziedziny nauk ekonomicznych metody eksperymentu jako narzędzia do badań empirycznych stosowanego w analizie ekonomicznej, a także za badania alternatywnych mechanizmów rynkowych.

Daniel Kahneman - urodzony w 1934 r. w Tel Awiwie, obywatel USA i Izraela. Rozprawę doktorską obronił na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Od 1993 r. profesor psychologii w Princeton University, wykłada również w Uniwersytecie w Jerozolimie, współpracuje z blisko 30 uczelniami w USA i Kanadzie. Autor ponad 180 publikacji naukowych z dziedziny ekonomii i psychologii, prawa, a także laureat nagród w tych dziedzinach> Redaguje i regularnie publikuje m.in.: w "Journal of Behavioral Decision Making", "Journal od Risk and Uncertainty"' "Thinking and Reasoning" i "Economics and Philosophy".

Vernon L. Smith - urodzony w 1927 r. w USA. Pracę doktorską obronił w 1955 r w Harvard University. Od 2001 r. profesor ekonomii i prawa w George Mason University w USA. Jest autorem ponad 200 artykułów i publikacji naukowych z dziedziny finansów, teorii kapitału i ekonomii eksperymentalnej. Wykłada w George Mason University. Redaguje m.in. "The American Economic Review", Journal of Economic Behavior and Organization" i "Science".

Biblioteka Główna AE przygotowała wystawę pt. "Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii 2002". Przedstawiono sylwetki laureatów nagrody: ich fotografie, biogramy, cv a także przechowywane w bibliotecznych zbiorach monografie.

Wystawę można zwiedzać w budynku Biblioteki Głównej AE w Krakowie (w holu wystawowym) ul. Rakowicka 27, (II piętro) od 21 października 2002 r.

Lucyna Janas


    Biuletyn Informacyjny nr 20/2002Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK