BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


Poniżej zamieszczamy komunikaty z konferencji, w których uczestniczyli pracownicy naszej Biblioteki.

Spotkanie polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej, 04-05.11.2004 r.

Relacje Północ - Południe w dobie globalizacji, 25.11.2004 r.

NUKAT – rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego, 06-07.11.2004 r.

Polityka wschodnia Unii Europejskiej po kryzysie ukraińskim, 21.01.2005 r.

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK