BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


W dniach 4 i 5 listopada 2004 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyła się kolejna konferencja dokumentalistów i bibliotekarzy polskiej sieci CDE.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem otwartym pt. Prawo autorskie w działalności bibliotek, który wygłosiła pani Barbara Szczepańska z Biblioteki kancelarii prawniczej Lovells w Warszawie. (http://www.bu.uni.torun.pl/aktual/wystapienie_torun.ppt).

Pani Anna Kierzkowska, dyrektor Departamentu Dokumentacji Europejskiej z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zaprezentowała publikację pt. Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Informator.

Podjęto dyskusję nad projektem bibliografii integracji europejskiej.

Pani Elżbieta Ławor z Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich, zgłosiła, że BDWE jest w posiadaniu elektronicznych wersji artykułów z miesięcznika "Wspólnoty Europejskie" oraz kwartalników: "Studia Europejskie" i "Sprawy Międzynarodowe" i w najbliższym czasie CD-ROM-y, zawierające te teksty zostaną przesłane wszystkim Centrom Dokumentacji Europejskiej w Polsce.

Pani Agata Kowalska z UKIE przedstawiła projekt witryny internetowej sieci ośrodków CDE w Polsce. Jako wzór pokazała stronę Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
(http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Centrum/index.php)

Pan Wiktor Poźniak, dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie, przedstawił zmiany polityki wydawniczej Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Ostatnim oficjalnym punktem programu w pierwszym dniu spotkania było zwiedzanie CDE, goszczącego uczestników konferencji. (Strona internetowa Ośrodka)

W drugim dniu spotkania uczestnicy konferencji wysłuchali kolejno następujących wykładów: HORIZON – katalogowanie formalne zbiorów z uwzględnieniem dokumentów elektronicznych (Alicja Prokopowicz, Grzegorz Szturo - Sekcja opracowania alfabetycznego zbiorów BU w Toruniu) i HORIZON – katalogowanie rzeczowe i Kartoteka Haseł Wzorcowych (Jolanta Szewczak - Sekcja opracowania rzeczowego zbiorów BU w Toruniu).

Następnie pani Alicja Prokopowicz dokonała prezentacji bazy NUKAT.

Dyskutowano o możliwościach wspólnego katalogowania i stworzenia dla zasobów Centrów wspólnego katalogu na wzór KARO.

Prowadzono rozmowy na temat powołania stowarzyszenia lub stałej konferencji ośrodków CDE.

Na koniec uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu pt. Unia Europejska w drodze do Konstytucji Europejskiej wygłoszonego przez prof. dr hab. Janusza Justyńskiego z Centrum Studiów Europejskich im. J. Monneta w Toruniu.

Magdalena Bednarek

Powrót

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK