BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


26 listopada 2004 roku w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 58, w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Polskiej Rady Ruchu Europejskiego i Fundacji "Polska w Europie" pt. „Relacje Północ - Południe w dobie globalizacji”. Spotkaniu przewodniczył i dyskusję moderował Zygmunt Skórzyński - prezes Fundacji „Polska w Europie”.
Panelistami byli prof. Krzysztof Byrski (Instytut Orientalistyki UW), prof. Krzysztof Gawlikowski (Instytut Studiów Politycznych PAN, przewodniczący Polskiej Rady Azji i Pacyfiku), prof. Jan Milewski (Instytut Krajów Rozwijających się UW) oraz prof. Karol Piasecki.
Zarówno paneliści, jak i dyskutanci odnieśli się do problematyki związanej z dysproporcjami występującymi między krajami bogatej Północy i biednego Południa. W celu dokładniejszego zrozumienia mechanizmów, które spowodowały ekonomiczne różnice na świecie, przybliżono m. in. historię, kulturę, politykę, a także gospodarkę omawianych krajów. Rozwój, będący procesem ciągłym i skomplikowanym, został zdefiniowany jako związek instytucji, prawa i kultury. Do krajów rozwiniętych zaliczono zaś te, które wykształciły system społeczno-gospodarczy, polityczno-gospodarczy, edukacyjny, poziom dyscypliny społecznej oraz przestrzeganie praw własności.
W trakcie konwersatorium dokonano również analizy dotyczącej ludności świata i światowego PKB z podziałem na niskie dochody (do $755), średnie niskie ($756-2998), średnie wyższe ($2956-3225) i wysokie ($9226). Dane liczbowe zaprezentowano w postaci wykresów. Podjęto tematykę ubóstwa i biedy. Podkreślono także znaczenie społeczeństwa informacyjnego, globalizacji i konkurencyjności. Poruszono zagadnienia związane z cywilizacją chińską i indyjską, ze wskazaniem na mechanizmy specyficzne dla tych kultur wykształcone w trakcie wielowiekowego rozwoju.
Zapis niniejszej dyskusji ukaże się w jednym z kolejnych numerów periodyku „Polska w Europie”.

Anna Łazarczyk

Powrót

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK