BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


W dniach 6-7.12.2004 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się konferencja „NUKAT – rozwój i metodyka tworzenia katalogu centralnego”.

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT tworzony jest wspólnie przez biblioteki i funkcjonuje już od 05.07.2002 r. Na konferencji przedstawiono kilkanaście referatów poświęconych różnym aspektom tworzenia katalogu, doświadczeniom bibliotek współpracujących oraz nowym koncepcjom katalogowania.
Na początku przedstawiono etapy dochodzenia do uruchomienia katalogu centralnego oraz wyniki współkatalogowania w NUKAT.
Pierwsza sesja konferencji w całości poświęcona była nowej filozofii spojrzenia na katalogowaną pozycję i zastosowania modelu FRBR. Jest to temat całkowicie nowy dla polskiego środowiska bibliotekarzy, dlatego z uwagą słuchano wygłaszanych referatów.
W następnych wystąpieniach prezentowano korzyści odniesione przez biblioteki w wyniku przystąpienia do wspólnego katalogowania. Wiele miejsca poświęcono językowi haseł przedmiotowych stosowanemu do charakterystyki treści dokumentów w NUKAT.
Dyskusja, jaką wywoływała treść niektórych wystąpień świadczy, że nie wszystkie zmiany akceptowane są w pełni przez biblioteki. Wiele w zakresie współpracy bibliotek jeszcze należy zrobić, a spotkania i wspólne ustalanie dróg postępowania jest konieczne.
Konferencja odbywała się w nowoczesnym gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, program sesji był zbyt obszerny i chyba zabrakło czasu na kuluarową wymianę uwag i doświadczeń.
Autorki niniejszego sprawozdania przedstawiły na konferencji referat pt.: ”Nowe idzie...zmian w polskim bibliotekarstwie zatrzymać już nie można”.

Na mapie przedstawiono wykaz miast, w których znajdują się biblioteki współpracujące z katalogiem NUKAT.


Danuta Domalewska, Elżbieta Golec-Nycz

Powrót

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK