BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


21 stycznia 2005 roku w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 58, w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Polskiej Rady Ruchu Europejskiego i Fundacji "Polska w Europie" pt. „Polityka wschodnia Unii Europejskiej po kryzysie ukraińskim”. Spotkaniu przewodniczył i dyskusję moderował Zygmunt Skórzyński - prezes Fundacji „Polska w Europie”.
Panelistami byli dyr. Jacek Cichocki (dyr. Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie), prof. Jerzy Kłoczowski (Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyr. Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie), dyr. Jerzy Malicki (dyr. Studium Europy Wschodniej UW).
Zarówno paneliści, jak i dyskutanci odnieśli się do problematyki związanej z obecną sytuacją na Ukrainie po tzw. „cudzie nad Dnieprem”. Podkreślono rolę władz Rzeczypospolitej, eurodeputowanych, a przede wszystkim opinii publicznej poszczególnych krajów zaangażowanych w wydarzenia na Ukrainie. Zwrócono uwagę na potrzebę wypracowania nowych relacji polsko-ukraińskich. Wydarzenia na Ukrainie stały się medialne, co daje temu krajowi szansę zaistnienia na arenie międzynarodowej. W trakcie konwersatorium rozważano możliwości znalezienia naturalnych partnerów dla Ukrainy oraz podkreślono znaczenie umiejętności dzielenia się sukcesem.
Zapis niniejszej dyskusji ukaże się w jednym z kolejnych numerów periodyku „Polska w Europie”.

Anna Łazarczyk

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK