BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści


Wystawy w Bibliotece Głównej AE w 2002 roku

W Bibliotece Głównej zorganizowano w 2002 roku dwanaście wystaw.

Oddział Informacji Naukowej przygotował pięć ekspozycji.

Eugeniusz Kwiatkowski i jego dzieło. 2002 - Rok Eugeniusza Kwiatkowskiego- wystawa na której zgromadzono część publikacji autorstwa tego wybitnego, polskiego męża stanu oraz wydawnictwa, w tym monografie omawiające jego dokonania.

Sery, sery, sery...to kolejna wystawa z cyklu związanego z towaroznawstwem. Zamieszczono informacje o historii, produkcji serów, ich rodzajach i gatunkach. Zaprezentowano barwne opakowania. Zwrócono uwagę na możliwości kulinarnego wykorzystania serów oraz akcesoria z tym związane. Obszerną część wystawy zajęły kolekcje etykiet z serów topionych.

10-lecie Wydziału Zarządzania - prezentacja dorobku naukowego - to wystawa, która powstała z inicjatywy Wydziału Zarządzania, we współpracy z Oddziałem Informacji Naukowej. Zaprezentowano dorobek naukowy pracowników poszczególnych Katedr.

Omówione powyżej ekspozycje mieściły się w Sali wystawowej. Pozostałe zorganizowane przez OIN wystawy zajmowały gablotę w holu wystawowym drugiego piętra Biblioteki. Pierwsza z nich Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii 2002 przybliżyła sylwetki laureatów nagrody: psychologa Daniela Kahnemana z Princeton University i ekonomisty Vernona L. Smitha z George Mason University oraz zapoznała z monografiami ich autorstwa przechowywanymi w naszych zbiorach. Druga - eksponowała nowości, które dotarły do nas w ramach Biblioteki Depozytowej Banku Światowego.

Czytelnia Europejska przygotowała trzy wystawy.

Euro - nowa waluta - zorganizowana została na początku 2002 roku zaraz po wprowadzeniu nowej waluty w większości krajów Unii Europejskiej. Przybliżała książki i czasopisma ze zbiorów Czytelni dotyczące integracji monetarnej Europy. Wydruki ze stron internetowych informowały o euro, zapoznawały z wizerunkiem nowych monet i banknotów. Wystawa mieściła się w Sali wystawowej. Pozostałe ekspozycje zajmowały gablotę w holu wystawowym. Pierwsza Robert Schuman - ojciec zjednoczonej Europy przybliżała sylwetkę wybitnego polityka francuskiego, który zapoczątkował proces integracyjny w Europie Zachodniej. Druga - Ochrona środowiska w krajach Unii Europejskiej i w Polsce - prezentowała pozycje dotyczące prawa ochrony środowiska, problemów społecznych, ekonomicznych i prawnych związanych z ochroną środowiska, a także korzyści i zagrożeń wynikających z ochrony środowiska w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską.

Zagraniczne książki naukowe to tytuł ekspozycji przygotowanej przez International Publishing Service Sp. z o.o., polską firmę działającą na rynku od 1990 r.W Sali wystawowej zaprezentowano książki związane tematycznie z profilem naszej uczelni.

Księgi Jubileuszoweto ekspozycja mieszcząca się w holu wystawowym, na której zamieszczono wydaną w 1928 r. pozycję Dziesięciolecie Polski odrodzonej - Księga Pamiątkowa 1918-1928. Stała się ona pierwowzorem drugiej wyeksponowanej księgi Dziesięciolecie Polski niepodległej 1989-1999. Akcent regionalny wprowadzono umieszczając na wystawie Księgę pamiątkową ku uczczeniu pierwszego dziesięciolecia odrodzonej ojczyzny wydaną w 1931 r. przez Związek Zrzeszeń Pracowników Publicznych Województwa Krakowskiego. Ciekawostką innego rodzaju była pozycja Polskie dekady - Kronika naszych czasów 1950-1990.

W 2002 roku, tak jak w latach wcześniejszych, stałe miejsce w holu wystawowym zajmowała prezentacja nowości Księgarni Biblioteki Głównej (comiesięczna zmiana eksponowanych tytułów). Natomiast w Czytelni Głównej wystawiono książki Wydawnictwa Literackiego.

Niektóre z wymienionych wyżej wystaw zostały opisane na stronie domowej Biblioteki.

Anita Medoń-Wosz

    Biuletyn Informacyjny nr 21/2003Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK