BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


Poniżej zamieszczamy sprawozdania ze staży zawodowych pracowników naszej Biblioteki.

Praktyka na AGH - Halina Tużnik

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Jagiellońskiej - Anna Chmurzyńska

Staż zawodowy - podsumowanie - Anna Łazarczyk

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK