BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


Wystawy w Bibliotece Głównej AE w Krakowie w 2004 roku

Minął kolejny rok. Nadszedł więc czas na coroczne podsumowanie działalności wystawienniczej w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2004 roku zorganizowano siedemnaście wystaw. Część z nich - Czekolada przysmak bogów, Józef Hieronim Retinger, Europa w ruchu, Tydzień Bibliotek w Bibliotece Głównej AE w Krakowie - omówiono już w Biuletynach Informacyjnych nr 23/2004, 24/2004 oraz w numerze specjalnym. Pozostałe ekspozycje, w kolejności chronologicznej, omawiamy poniżej. Zaczynamy od wystaw, które gościły w Sali Wystawowej.

Sper (Nadzieja) - wystawa autorska Barbary Adusz, wszechstronnie uzdolnionej studentki II roku AE w Krakowie, która pierwsze 18 lat swojego życia spędziła na Węgrzech. Na wystawie można było podziwiać rysunki opatrzone wspólnym tytułem Sper, co w języku węgierskim oznacza nadzieję.

II Rzeczpospolita i Polska Rzeczpospolita Ludowa - kartki z podróży w przeszłość - na wystawie zgromadzono gazety, książki, czasopisma (również z tzw. drugiego obiegu), rozmaite rekwizyty dokumentujące tamte epoki. Przedstawiono dzieje polskiej złotówki obchodzącej w 2004 roku 80. urodziny. Natomiast w części zatytułowanej Rok 2004 rokiem Władysława Grabskiego przybliżono sylwetkę i zasługi tego wybitnego ekonomisty i polityka.

Zagraniczne wydawnictwa naukowe - wystawa prezentująca najnowsze wydawnictwa zagraniczne z ekonomii i dziedzin pokrewnych. Jej organizatorem była firma A.B.E. Marketing - czołowa krajowa firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji wysokiej klasy publikacji obcojęzycznych. Wysoki poziom świadczonych przez tę firmę usług został w grudniu 2003 roku udokumentowany otrzymaniem certyfikatów jakości ISO 9001:2001 oraz IQNet.

Zagraniczne książki naukowe - kolejna wystawa zorganizowana przez firmę International Publishing Service Sp. z o.o w celu zapoznanie z ofertą firmy z takich dziedzin jak ekonomia, finanse, zarządzanie, statystyka, marketing. International Publishing Service Sp. z o.o. jest polską firmą działającą na rynku od 1990 roku. Zajmuje się importem zagranicznych publikacji naukowych oraz eksportem książek polskich.

Wielcy uczeni - wybitni ekonomiści. 35-lecie nagrody w dziedzinie nauk ekonomicznych ku pamięci Alfreda Nobla - celem wystawy było przybliżenie sylwetek szacownych laureatów oraz wyeksponowanie wybranych publikacji ich autorstwa znajdujących się w zbiorach naszej Biblioteki.

W gablotach zajmowanych tradycyjnie przez Czytelnię Europejską można było zapoznać się z następującymi wystawami tematycznymi:

Źródła informacji o Unii Europejskiej - wystawiono słowniki, leksykony, przewodniki, informatory z zakresu integracji gospodarczej i politycznej Europy, a także dostarczające wiedzy na temat instytucji i funkcjonowania Unii Europejskiej.

Publikacje Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej - przybliżono działalność wydawniczą Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Zaprezentowano m.in. czasopisma "Monitor Integracji Europejskiej" i "Biuletyn Analiz" oraz ich strony internetowe, a także drukowane i elektroniczne książki wydawane w następujących seriach: Prawo Unii Europejskiej na co Dzień, Biblioteka Europejska, Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich, Wyzwania członkostwa - Debata, Raporty i Analizy.

Publikacje w Portalu Europa - celem wystawy było zaprezentowanie portalu Europa jako bezcennego źródła informacji o Unii Europejskiej i jako miejsca, gdzie można znaleźć elektroniczną wersję wielu publikacji wydawanych przez Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej prezentowali najciekawsze publikacje o jakie wzbogacił się zasób obu bibliotek depozytowych: Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W specjalnie wydzielonych gablotach wyeksponowano serie IMF, wybrane monografie, CD-ROM-y oraz czasopisma omawiające problemy związane z polityką kursową, fiskalną, a także sytuację w bilansie płatniczym krajów członkowskich IMF. Prezentowane wydawnictwa Banku Światowego dotyczyły sytuacji gospodarczej krajów rozwijających się i krajów transformacji systemowej.

W 2004 roku kontynuowano - w jednej z gablot w holu wystawowym - prezentację Nowości Księgarni Biblioteki Głównej. W Oddziale Czytelń tradycyjnie wystawiono pozycje otrzymywane od Wydawnictwa Naukowego PWN oraz informatory i poradniki ukierunkowujące naszych studentów w poszukiwaniach pracy i planowaniu kariery zawodowej, przekazywane przez Centrum Rozwoju i Promocji AE w Krakowie.

Zapraszamy do odwiedzania naszych wystaw również w 2005 roku. Już teraz w gablotach Czytelni Europejskiej prezentowana jest nowa wystawa zatytułowana "Instytucje Unii Europejskiej". Wyeksponowano informatory, przewodniki i opracowania przybliżające działalność Unii Europejskiej i jej instytucji. Zwrócono również uwagę na strony internetowe instytucji unijnych.

Anita Medoń-Wosz

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK