BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


Z prac Rady Bibliotecznej

W dniu 14 stycznia 2005 roku odbyło się kolejne spotkanie Rady Bibliotecznej, którego program przewidywał rozstrzygnięcie konkursu na nazwę Księgarni BG AE oraz zaopiniowanie wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego.
Z powodu braku ciekawych propozycji konkurs na nazwę Księgarni nie został rozstrzygnięty, przedłużono termin składania propozycji, a przedstawiciele Samorządu Studenckiego zobowiązali się do szerokiego rozpropagowania informacji o konkursie.
Rada Biblioteczna pozytywnie zaopiniowała wniosek o rozpisanie konkursu na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego i wystosowała odpowiednie pismo do Rektora AE.
Po raz pierwszy przedstawiono do zaopiniowania Radzie Bibliotecznej wnioski Dyrektora BG o indywidualne awanse i przeszeregowania od stycznia 2005 r., które uzyskały pozytywną opinię Rady.
Poinformowano Radę Biblioteczną o problemach z przeprowadzeniem przetargu na czasopisma, pomimo (a może właśnie dlatego), że istnieje powołana w AE wyspecjalizowana komórka ds. przetargów.
Dyrektor BG poinformowała zebranych o nowościach w Bibliotece Głównej: zdalnym dostępie do baz EBSCO, ProQuest, OECD, jak również o pełnotekstowej bazie dysertacji, która w marcu osiągnie 10 tysięcy rekordów.
Przedstawicielka Samorządu Studenckiego zwróciła uwagę na bardzo zły stan kopiarki w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa i prosiła o jak najszybsze poprawienie tej sytuacji. W odpowiedzi uzyskała informację, że ani Biblioteka, ani Rada Biblioteczna nie jest w stanie poprawić tej sytuacji, ponieważ zamówienie na nową kopiarkę czeka w kolejce do przetargu. Być może bezpośrednia interwencja Samorządu Studenckiego u Dziekana lub Rektora odniesie lepszy rezultat.

Anna Sławińska

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK