BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


Wydawca:
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Oddział Informacji Naukowej
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27

Opracowanie redakcyjne:
Anna Sławińska

Korekta:
Anita Medoń-Wosz

Skład komputerowy:
Urszula CieraszewskaWebmaster:
Krzysztof Dradra

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK