4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Drodzy Czytelnicy!

W obecnym Biuletynie znajdziecie sporo informacji na temat księgozbiorów specjalnych. Pierwszy z artykułów informuje czym jest książka tworząca ów księgozbiór, jak jest przechowywana w bibliotekach i jakie książki tego typu ma nasza Biblioteka. Jest też sprawozdanie z warsztatów „Książka – zabytek” i ciekawe fakty z historii „Berlinki” - niezwykłej kolekcji specjalnej Biblioteki Jagiellońskiej.

W wątek kolekcji specjalnych, a ściślej kolekcji Biblioteki Depozytowej Banku Światowego w naszej Bibliotece, trafia także informacja o decyzjach Banku Światowego, który od roku 2009 zaprzestał nadsyłania do Biblioteki Depozytowej drukowanych egzemplarzy swoich publikacji. Zgodnie z wolą tej instytucji, nasza Biblioteka Depozytowa otrzyma w to miejsce dostęp do wydań elektronicznych. Trwają starania o zachowanie wersji drukowanej przy jednoczesnym dostępie do wersji elektronicznej, która jak wiadomo zwiększa efektywność wykorzystania źródła. Biblioteka podnosi fakt wyjątkowej roli popularyzatorskiej katalogu online zasobu drukowanego, gdzie każda pozycja otrzymuje słowa kluczowe w języku polskim, a wiele z nich (w sumie już ponad 400) zaopatrzonych jest w polskie streszczenia. Szczegóły w artykule, który – w momencie otwarcia dostępu online, co ma nastąpić w okresie wakacji – spełni funkcję przewodnika po elektronicznych publikacjach Banku Światowego.

W Biuletynie zamieszczono także omówienie działań Biblioteki na rzecz studentów niepełnosprawnych. Zaprezentowano urządzenia pomocy wzrokowej dla osób słabowidzących zakupione w 2008 roku do Biblioteki przy współpracy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK.

W obecnym numerze znalazło się sporo bieżących informacji o samej Bibliotece. Najpierw zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji ze spotkania bibliotekarzy z odchodzącymi w tym roku na emeryturę długoletnimi Dyrektorami naszej Biblioteki – dyrektor Anną Sokołowską-Gogut i wicedyrektor Anną Sławińską. Wątek ten uzupełniają sprawozdanie Dyrektora Biblioteki z działalności Biblioteki w roku ubiegłym, aktualne postanowienia Rady Bibliotecznej, a także podsumowanie działalności wystawienniczej Biblioteki za rok 2008.

O tym, co dzieje się w innych bibliotekach, a także w otoczeniu bibliotek, informują sprawozdania naszych pracowników z konferencji i staży.

Zapraszamy także do stałej rubryki nabytków, polecając uwadze nowe czasopisma w Bibliotece, nabytki kolekcji specjalnych, a także nowości Biblioteki Cyfrowej.

W numerze również stałe rubryki Czy wiesz, że... oraz Wyciągnięte z sieci. Przypominamy także ważną rocznicę - to już 150 lat od publikacji dzieła O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Karol Darwin opublikował je mając 50 lat. Zapraszamy do multimedialnego materiału na ten temat.

Zapraszam do lektury,

Anna Osiewalska
Sekretarz naukowy BG UEK