Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(34)/2009
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(34)/2009
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nasza Biblioteka jeszcze bardziej przyjazna dla studentów niepełnosprawnych!

Po raz kolejny dzięki współpracy z Pełnomocnikiem Rektora UEK ds. Studentów Niepełnosprawnych prof. UEK dr hab. Janiną Filek oraz Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Biblioteka ma zaszczyt zaprezentować działania jakie podjęto wspólnie na rzecz bardziej profesjonalnej i przyjaznej edukacji oraz obsługi bibliotecznej studentów niepełnosprawnych. Dzięki funduszom z ministerstwa na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych oraz poparciu Pełnomocnika udało się zakupić i dostosować do potrzeb studentów niepełnosprawnych nowe komputery.

Sprzęt dla osób Niepełnosprawnych w Bibliotece Głównej UEK

W czytelniach Biblioteki pojawi się do końca 2009 roku 6 nowych komputerów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zostały one wyposażone w:

  • klawiaturę Cherry G80-3000 z powiększoną czcionką dla osób niedowidzących
  • mysz KIDTrac PD1350 dla osób mających trudności z obsługą zwykłej myszy
  • oprogramowanie ZoomText – które pozwala płynnie powiększać obraz od 1x do 36x, za jego pomocą można zmieniać kolory tła i czcionki, kontrast oraz jasność
  • oprogramowanie Ivona – syntezator mowy
Sprzęt dla osób Niepełnosprawnych w Bibliotece Głównej UEK

Komputery rozmieszczone zostaną w:

  • Czytelni Głównej (3 szt.)
  • Czytelni Czasopism (1 szt.)
  • Oddziale Informacji Naukowej (2 szt.)

W najbliższym czasie w porozumieniu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych planowane są kolejne działania, które umożliwią lepsze wykorzystanie zasobów i strony domowej Biblioteki oraz ułatwią poruszanie się po poszczególnych czytelniach.


Jacek Serwin
Oddział Informacji Naukowej

© 2009 Biblioteka Główna UEK