Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(34)/2009
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(34)/2009
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Konferencja CDE we Wrocławiu

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

W dniach 22 i 23 czerwca 2009 r. we Wrocławiu odbyła się IX Konferencja Centrów Dokumentacji Europejskiej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej, działający przy Uniwersytecie Wrocławskim. W konferencji udział wzięli bibliotekarze i dokumentaliści reprezentujący Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się wykładem prof. Jarosława Kundery, kierownika Ośrodka Badań, nt. bilansu korzyści i kosztów pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W tym dniu uczestnicy spotkali się również z koordynatorem sieci CDE z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce panią Katarzyną Pszczołą oraz wysłuchali sprawozdania ze spotkań środowiska centrów w Budapeszcie, Lizbonie i Brugii. Pierwszy dzień konferencji zakończył się wieczornym zwiedzaniem Wrocławia oraz uroczystą kolacją zorganizowaną przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego

W drugim dniu konferencji uczestnicy zwiedzili Bibliotekę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, która stanowi doskonały przykład biblioteki XXI wieku. Kolejnym punktem programu były wykłady dr. Krzysztofa Suwalskiego nt. systemu finansowego UE oraz dr Anny Ogonowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego nt. kształtowania się polityki informacyjnej WE/UE na przestrzeni ostatnich 50 lat. Konferencję zakończyło sprawozdanie pana Przemysława Bartuszka z działalności hiszpańskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej.

Prezentacje ze spotkania znajdują się na stronie http://www.ukie.gov.pl/www/cde.nsf/0/A61141DC39AB71F8C12570030038ACB6.

Kinga Zięcik

© 2009 Biblioteka Główna UEK