Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(34)/2009
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(34)/2009
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Konferencja ACADEMICA - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

16 listopada br. w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowano projekt Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Zamysł ten powstał z inicjatywy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a na jego realizację przeznaczono 34 mln w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt będzie realizowany przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) od początku 2010 do grudnia 2013 roku. Ze zbiorów BN będzie wyselekcjonowanych i poddanych digitalizacji 170 tysięcy książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

CO TO JEST ACADEMICA

Głównym zadaniem projektu jest digitalizacja współczesnych publikacji naukowych oraz podręczników akademickich, bezpieczne przechowywanie ich reprodukcji cyfrowych oraz ich udostępnianie bibliotekom naukowym w całej Polsce na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego dokumentów cyfrowych. W pierwszej kolejności zbiory udostępni Biblioteka Narodowa gromadząca wszystkie ukazujące się w Polsce tytuły publikacji naukowych.

ETAPY PROJEKTU

Zaplanowano poszczególne etapy realizacji projektu, które obejmują:

 • teoretyczne i prawne przygotowanie projektu,
 • zakup sprzętu do skanowania,
 • zakup wyposażenia repozytorium cyfrowego,
 • digitalizację i publikację obiektów cyfrowych,
 • opracowanie architektury systemu,
 • uruchomienie portalu ACADEMICA i międzybibliotecznej wypożyczalni zasobów cyfrowych.

DLACZEGO ACADEMICA

Projekt ma za zadanie udostępnianie polskim badaczom narzędzia sprawnego dostępu do literatury naukowej. Obecnie biblioteki naukowe mają możliwość wypożyczania książek i czasopism – trwa to jedna dość długo (około miesiąca) i znacznie utrudnia proces badawczy. Często naukowcy rezygnują z wykorzystania danej publikacji, a nie jest to korzystne dla jakości prowadzonych badań. Przewiduje się, że udostępnianie publikacji naukowych będzie się odbywało zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a dzieła będą podlegały ograniczeniom kopiowania czy drukowania fragmentów. Uniemożliwione ma być kopiowanie książek znajdujących się w sprzedaży.

CELE PROJEKTU

 • wprowadzenie nowego rozumienia wypożyczalni międzybibliotecznej (działalność oparta na udostępnianiu kopii cyfrowych),
 • umożliwienie przygotowania kopii cyfrowych książek i czasopism niezbędnych w pracy naukowej,
 • zwiększenie możliwości dostępu do zeskanowanych publikacji,
 • wprowadzenie do szerokiego obiegu akademickiego publikacji typu born-digital,
 • wyposażenie bibliotek naukowych w nową funkcjonalność (wypożyczanie publikacji cyfrowych).

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BG UEK realizując zamówienia pracowników i studentów sprowadza publikacje naukowe z bibliotek polskich i zagranicznych. Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez Użytkowników naszej Wypożyczalni jest czas realizacji zamówionych materiałów. Niestety nie jest on krótki, a wynika to z konieczności przesłania publikacji pocztą. Oznacza to dla naszych Czytelników konieczność dość długiego oczekiwania na potrzebne im materiały służące do pisania prac naukowych i prowadzenia działalności dydaktycznej. Możliwość zamówienia publikacji w formie zdigitalizowanej oraz otrzymanie jej pocztą elektroniczną znacznie skraca czas tego oczekiwania. W chwili obecnej jest to ciągle niezbyt częsta forma, zazwyczaj materiały otrzymujemy w postaci kserokopii, pocztą tradycyjną. Projekt ACADEMICA niesie ze sobą przede wszystkim nadzieję na zdecydowane skrócenie tego czasu, co ułatwi dostęp do publikacji naukowych, a także umożliwi ich wyszukiwanie w jednym miejscu.http://www.bn.org.pl/aktualnosci/102-academica---cyfrowa-wypozyczalnia-publikacji-naukowych.htm
http://www.internetstandard.pl/news/352611/Powstanie.Academica.Cyfrowa.Wypozyczalnia.Publika
http://www.networld.pl/news/352611/Powstanie.Academica...Cyfrowa.Wypozyczalnia.Publikacji.Naukowych.htmlElżbieta Ustarbowska

© 2009 Biblioteka Główna UEK