Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

GMID – Twoje źródło informacji rynkowej

Szukasz informacji o przepływach towarowych w Południowej Afryce? Potrzebujesz danych do stworzenia analizy opłacalności inwestycji w Europie Wschodniej? Interesują Cię raporty omawiające problem w aspekcie historycznym czy też prognozy dla danego kraju? A może profile wiodących przedsiębiorstw i korporacji przemysłowych wytwarzających dobra konsumpcyjne? Lepiej trafić nie można! A wszystko to w jednym miejscu – w serwisie GMID dostępnym dzięki naszej Bibliotece.

GMID – Global Market Information Database jest doskonałym narzędziem informacyjno-naukowym dla pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów kierunków ekonomicznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką ekonomiczną i gospodarczą. Prezentuje bogactwo informacji statystycznej i biznesowej o krajach, rynkach, konsumentach i firmach z całego świata w języku angielskim.

Serwis dostępny jest na terenie Kampusu oraz w opcji Zdalny dostęp poprzez stronę domową Biblioteki Głównej UEK. W celu skorzystania z bazy należy kliknąć w zakładkę E-źródła (następnie Bazy danych-portale), bądź też w link ZDALNY DOSTĘP (umieszczony na banerze strony domowej Biblioteki). Forma zdalna przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników i studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne w naszej Bibliotece. Z zasobów GMID można również korzystać z laptopów podłączonych do bibliotecznej sieci WiFi.

TEMATYKA BAZY

Informacje w postaci raportów, analiz i danych liczbowych zostały zaprezentowane w czterech głównych kategoriach:

 • Industries – komentarze, trendy oraz raporty na temat sektorów przemysłowych. W każdym sektorze wyszczególniono także produkty z danej branży. Mamy tu do czynienia z interesującym zbiorem wnikliwych, strategicznych analiz dla wielu sektorów rynku konsumenckiego, przemysłowego, sektora usług obejmujących rynek globalny, jak również rynek poszczególnych krajów.
 • Countries & Consumers – to m. in. różnego rodzaju raporty zawierające informacje na temat profili krajów, zarysu polityki i ekonomii (dla 205 krajów), a także dane statystyczne na temat stylu i trybu życia oraz zachowania konsumentów z 80 krajów. Można tu znaleźć odpowiedź na pytanie - jakie trendy wyznaczają kierunek rynku konsumenckiego.
 • Companies - znajdziemy tutaj ponad 6 tysięcy profili wiodących przedsiębiorstw i korporacji przemysłowych wytwarzających dobra konsumpcyjne, działających regionalnie w kraju, na terenie rynku danego państwa czy też całego świata. Ranking przedsiębiorstw został sporządzony w oparciu o takie dane jak - ile firma zarabia, sprzedaje, z kim współpracuje.
 • Geographies – to ponad 1 milion zestawień statystycznych dotyczących zjawisk demograficznych, makroekonomicznych, marketingowych sporządzonych dla 205 krajów.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI

Zasoby bazy przeszukiwać można przy wykorzystaniu wcześniej omówionych kategorii oraz za pomocą wyszukiwarki „Search”, a także „szybkiej wyszukiwarki” umieszczonej w prawym górnym rogu serwisu. Po rozwinięciu paska wyszukiwania (Search) pojawiają się do wyboru trzy metody wyszukiwań:

 • Menu search – najbardziej szczegółowy sposób wyszukiwań. Wybieramy interesującą nas kategorię lub kilka kategorii z listy (możemy także wpisać frazę w okno „Find Category”). Po jej określeniu klikamy w „Next”, a następnie wybieramy interesujący nas obszar (jedno lub kilka państw). Klikamy w „Run Search” i po kilku chwilach na ekranie pojawiają się wyniki, które można posortować w dowolny sposób.
 • Text Search – w tym przypadku dane uzyskać można poprzez wpisanie frazy (Quick Text Search) lub kilku fraz (Advanced Text Search). Poszukiwania można zawęzić do statystyk, raportów, komentarzy lub źródeł informacji.
 • Browse Analysis – to przeszukiwanie poszczególnych analiz poprzez źródła ich pochodzenia.

Wyniki można posortować dzięki dodatkowym opcjom (lewy pasek okna):

 • Convert Data – jedna z opcji konwertowania danych, m.in. możliwość zmiany jednostki walutowej, ograniczenie wyniku do określonego zbioru (np. per capita) czy też wyrażenie go w różnych wielkościach (np. w tysiącach, milionach itd.).
 • Change Time Series – za pomocą tej opcji uzyskane wyniki możemy umieścić w danym przedziale czasowym (w tym także prognozy!).
 • Change Categories – zmiana lub dodanie kolejnego wskaźnika.
 • Change Geographies – zmiana obszaru geograficznego (na inne państwo, ale także na organizacje polityczne typu: EU, G8 czy OECD).

Przy wyszukiwaniu pomocne są także ikonki, dzięki którym jeszcze przed dokładnym zapoznaniem się z danymi możemy dowiedzieć się w jakiej formie zostaną nam one zaprezentowane.

Uzyskane dane można przekonwertować na odpowiedni rodzaj wykresu (klikamy w ikonkę wykresu). Wszystkie raporty można eksportować do Excela, zachować w edytorze Word lub zapisać w formacie pdf.

Istnieje także możliwość założenia w bazie GMID osobistego konta, dzięki któremu można:

 • zapisywać rezultaty przeszukiwań,
 • otrzymywać pocztą elektroniczną cotygodniowe alerty z bazy,
 • korzystać z usługi RSS.

Konto osobiste można założyć wypełniając formularz rejestracyjny dostępny w serwisie po wybraniu opcji Register for My Pages (prawy górny róg). Przy wypełnieniu formularza należy podać służbowy adres mailowy.

Jacek Serwin

© 2009 Biblioteka Główna UEK