Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(43)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(43)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Spotkanie koordynatorów Konsorcjum BazEkon

W dniach 7-9 maja odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów Konsorcjum BazEkon. Podczas tego spotkania dyskutowano nad zmianami, jakie powinny zostać wprowadzone zarówno dla interfejsów roboczego, jak i dostępnego dla Czytelników.

Główny interfejs dla Czytelnika będzie polsko/angielski. U góry podane są dane liczbowe dotyczące:

  • liczby rekordów w bazie,
  • rekordów z literaturą załącznikową,
  • rekordów z pełnym tekstem.

Podczas wyszukiwania od razu można zawęzić listę wyników do pełnych tekstów.

Dodano możliwość zgłaszania uwag z poziomu każdego rekordu.

Zmieniony został również wygląd graficzny oraz uproszczono wyszukiwanie.

Prace powoli dobiegają końca tak, że mamy nadzieję zaprezentować nowy interfejs dla użytkowników już w najbliższym czasie.

Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK