Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(43)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(43)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Prawo autorskie w działalności bibliotekarzy - warsztaty

W dniu 27 maja 2014 roku uczestniczyłam w warsztatach poświęconych prawu autorskiemu w pracy bibliotekarzy i działalności bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek cyfrowych. Ten trudny temat przybliżała uczestnikom warsztatów adwokat Agnieszka Malczewska. Warsztaty podzielone zostały na cztery sesje, w trakcie których omówiono zagadnienia zakresu monopolu autorskiego, wskazywano na podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich. Wiele uwagi poświęcono ograniczeniom monopolu autorskiego i dozwolonemu użytkowi utworów. W skrócie przedstawione zostały podstawowe zagadnienia związane z umowami prawno autorskimi.

Bibliotekarze w codziennej pracy napotykają na liczne problemy związane z prawem autorskim, z którymi muszą sobie radzić, stąd ważne, aby pogłębiać wiedzę w tym zakresie, gdyż - jak wszyscy wiemy „nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności”

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK