Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(43)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(43)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Czasopisma o tematyce energetycznej w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy wybrane czasopisma polskie prenumerowane przez Oddział Wydawnictw Ciągłych Biblioteki Głównej UEK. Omawiamy tytuły czasopism polecane czytelnikom zainteresowanym tematyką energetyczną. Szczegółowa lokalizacja i informacja o zasobach dostępna w Katalogu Biblioteki pod adresem: https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/uek/chameleon.
Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism.

Archiwum Energetyki

Archiwum Energetyki /\ Komitet Energetyki Polskiej Akademii Nauk
Warszawa: PWN, 1972-
ISSN 0066-684X

Archiwum Energetyki to kwartalnik publikowany od 1972 r. Od roku 2004 ukazuje się jako półrocznik. Jest czasopismem naukowym, poświęconym problemom z dziedziny energetyki. W periodyku poruszane są zagadnienia: rozwoju energetyki, optymalizacji rozwiązań układów i urządzeń oraz ich eksploatacji, podstaw projektowania systemów i urządzeń energetycznych oraz nowych technologii energetycznych. Publikacja jest dofinansowana ze środków Polskiej Akademii Nauk.
W zbiorach Biblioteki Głównej od 1972 roku, ostatni nr 3-4/2012 ze względu na opóźnienie wydawnicze.

Czysta Energia

Czysta Energia
Poznań: ABRYS Sp. z o. o, 2001-
ISSN 1643-126X

Czysta Energia to czasopismo wydawane od 2001 roku przez ABRYS Sp. z o. o. z Poznania. Miesięcznik związany jest merytoryczno-organizacyjnie z Przeglądem Komunalnym. Tytuł w całości poświęcony zagadnieniom energii odnawialnej. Pismo łączy naukę z praktyką i stanowi forum dyskusyjne dla wszystkich, którzy poszukują praktycznych form wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego jako elementu zasady ekorozwoju. Periodyk zawiera stałe działy: Informator, Wywiad, Prawo, Finanse, Edukacja, Projekty, Technologie, Reportaż oraz Forum.
W zbiorach Biblioteki Głównej od 2012 roku.
Czasopismo dostępne również on-line w: EMIS Intelligence – Polska od 2003 r.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Gospodarka Surowcami Mineralnymi /\ Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi
Kraków; Warszawa: PWN, 1985-
ISSN 0860-0953

Gospodarka Surowcami Mineralnymi to czasopismo naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, ukazujące się od 1985 roku. Kwartalnik zawiera oryginalne prace naukowe dotyczące szeroko rozumianej gospodarki surowcami mineralnymi. Tematyką obejmuje m.in. złoża kopalin - ich poszukiwanie, rozpoznawanie oraz sposoby racjonalnego gospodarowania nimi, wykorzystania i eksploatacji, ochronę środowiska w przemyśle wydobywczym, surowce mineralne - ich racjonalne użytkowanie, ekonomikę i badanie rynków, a także wykorzystanie surowców wtórnych i odpadowych oraz recykling surowcowy. Gospodarka Surowcami Mineralnymi jest czasopismem indeksowanym i punktowanym. Publikacja jest dofinansowana ze środków Polskiej Akademii Nauk. 
W zbiorach Biblioteki Głównej od 1994 roku.

MM Magazyn Przemysłowy

MM Magazyn Przemysłowy / \ [red. pol.: Agencja POLMARKET].
Katowice; Würzburg: Vogel, 1993-
ISSN 0945-5485

MM Magazyn Przemysłowy to branżowy miesięcznik wydawany od 1993 r. Jego treść obejmuje szerokie spektrum tematów z kluczowych dziedzin przemysłu, dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, technologii produkcji, logistyki, zarządzania jakością, infrastruktury IT, pomiarów przemysłowych, automatyzacji i robotyzacji produkcji. Czasopismo interdyscyplinarne, upowszechniające najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie techniki i technologii oraz prezentujące znaczące inwestycje w przemyśle i gospodarce. W periodyku publikowane są także raporty i analizy rynkowe. W nr 5/2014 ukazały się dwa raporty o tematyce energetycznej: „Bezpieczeństwo energetyczne polskiego przemysłu” i „Europejska unia energetyczna”.
W zbiorach Biblioteki Głównej od 1995 roku.

Nowy Przemysł

Nowy Przemysł: miesięcznik gospodarczy / \ Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
Katowice: PTWP, 1998-
ISSN 1429-866X

Nowy Przemysł jest miesięcznikiem, ukazującym się od 1998 r. Tytuł jest źródłem informacji o gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych sektorów polskiego przemysłu. Na jego łamach publikowane są artykuły analityczne, a także wywiady z wpływowymi postaciami świata biznesu i polityki. W periodyku omawiane są światowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi, nowe technologie, relacje państwo-gospodarka, społeczne aspekty zmian w przemyśle, a także kluczowe problemy i wyzwania stojące przed działającymi w Polsce przedsiębiorstwami, m.in.: przemiany własnościowe, procesy konsolidacyjne, konkurencyjność, inwestycje, innowacyjność. Podejmowana jest również tematyka marketingu, jakości i finansów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Stałym elementem czasopisma jest raport poświęcony co miesiąc innej branży.
W kwietniowym numerze opublikowano raport Energetyka.
W zbiorach Biblioteki Głównej od 2005 roku.
Czasopismo dostępne również on-line w: EMIS Intelligence – Polska od 2000 r.

Rynek Energii

Rynek Energii: dwumiesięcznik
Lublin: KaprInt, 1995-
ISSN 1425-5960

Rynek Energii – dwumiesięcznik publikowany od 1995 roku przez wydawnictwo KaprInt. Tematyka czasopisma związana jest głównie z obrotem energią cieplną i elektryczną pomiędzy ich wytwórcą i dystrybutorem, a odbiorcą i użytkownikiem. Tytuł koncentruje się na zagadnieniach dotyczących: rynku paliw pierwotnych, ekonomiki pracy urządzeń technologicznych, aspektów ekonomicznych i sposobów finansowania małych i dużych projektów inwestycyjnych, sposobu opomiarowania zużycia energii u odbiorców hurtowych i indywidualnych, oszczędności energii, termorenowacji budynków, budownictwa inteligentnego i emisji zanieczyszczeń. Rynek Energii jest czasopismem recenzowanym, afiliowanym przy International Association for Energy Economics (IAEE). Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 6/2010.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK